Stockholms Ornitologiska Förening

StOF

StOF är en ideell förening för fågelintresserade, där alla är välkomna att vara med.

Vi har ett omfångsrikt exkursionsprogram. Vi arbetar även med fågelskydd, bl.a. genom inventeringar, holkuppsättningar, slyröjning, vasslåtter samt genom att bevaka kommunala naturvårdsprojekt. Dessutom har vi under den mörka årstiden innekvällar med föredrag samt bildvisningar om fåglar från när och fjärran. Föreningen utgör en regionalavdelning av Sveriges Ornitologiska Förening (riksföreningen) och har som sådan att verka för riksföreningens syften. Föreningens verksamhetsområde omfattar Stockholms län med undantag av Norrtälje kommun.

Medlem

Lär dig mer om fåglar och umgås med andra fågelintresserade. Bli medlem idag!

Program

Att få uppleva fåglarna ute i naturen är ett stort nöje. Vi har ett omfångsrikt exkursionsprogram.

Fåglar i Stockholmstrakten

StOF:s medlemstidskrift kommer ut med fyra nummer per år. Gå med så får du den!

Aktuellt

FiSt nr 4 2016 – kommer i december

Ur innehållet: Dvärgsävsparv och andra rara gäster i höst • Hemmesta sjöäng hotad av omfattande exploatering • Reportage från 60-årsjubilerande Nynäshamns Ornitologiska Förening • Fågelporträttet: gärdsmyg • Unik ejderräkning i Lygne skärgård • Vårprogrammet •...

läs mer

Fågelmatning vid Isbladskärret

Idag drog Erik Roos och Svante Söderholm igång en fågelmatning på Södra Djurgården. Matningen ligger norr om (och ses väl från) rastplatsen alldeles väster om parkeringen vid Isbladsviken/-kärret. Alla är välkomna dit och sprid gärna att det finns en matning där! Än...

läs mer