Stockholms Ornitologiska Förening
StOF

StOF är en ideell förening för fågelintresserade, där alla är välkomna att vara med.

Vi har ett omfångsrikt exkursionsprogram. Vi arbetar även med fågelskydd, bl.a. genom inventeringar, holkuppsättningar, slyröjning, vasslåtter samt genom att bevaka kommunala naturvårdsprojekt. Dessutom har vi under den mörka årstiden innekvällar med föredrag samt bildvisningar om fåglar från när och fjärran. Föreningen utgör en regionalavdelning av Sveriges Ornitologiska Förening (riksföreningen) och har som sådan att verka för riksföreningens syften. Föreningens verksamhetsområde omfattar Stockholms län med undantag av Norrtälje kommun.

fotograf Daniel Stenberg /N

Medlem

Lär dig mer om fåglar och umgås med andra fågelintresserade. Bli medlem idag!

fotograf Daniel Stenberg /N

Program

Att få uppleva fåglarna ute i naturen är ett stort nöje. Vi har ett omfångsrikt exkursionsprogram.

fotograf Daniel Stenberg /N

Fåglar i Stockholmstrakten

StOF:s medlemstidskrift kommer ut med fyra nummer per år. Gå med så får du den!

Aktuellt

Strömmens fåglar

Strömmens fåglar

I samarbete med Stockholms stad tog Stockholms Ornitologiska Förening (StOF) fram en ny informationstavla om Strömmens fågelliv. Som fortsättning på projektet presenterar vi nu en broschyr med ett urval av fågelarterna. Flera medlemmar i StOF har bidragit med bilder...

läs mer
Fågelkalendern

Fågelkalendern

Gillar du att hålla koll på årstiderna? I Fågelkalendern – som är en del av Naturens kalender – samlar vi in vår- och hösttecken på ett organiserat sätt. Du är varmt välkommen att delta! Med dina observationer kan du bidra till forskningen om klimatförändringens...

läs mer

Vinterfåglar inpå knuten – ett nationellt evenemang
Fredag 27 januari – måndag 30 januari

Delta i SOF BirdLifes årliga evenemang, som handlar om att räkna gästerna på din eller någon annans fågelmatning! Det finns också matningar i vårt rapportområde där du kan hjälpa till med att räkna arter och antal. För mer information, se StOF:s hemsida, www.stof.nu, där vi försöker lägga in kända matningar som är bemannade under helgen. På hemsidan kommer också en fågelkrogsguide att läggas ut när det närmar sig. Inrapportering sker via SOF BirdLifes hemsida, www.birdlife.se, eller per brev. Att räkningen pågår även fredag och måndag beror på att även skolor och förskolor ska kunna delta.

Stockholmskrysset – artrally
Lördag 28 januari

Samla ihop 2-5 personer i ett lag och se eller hör så många arter som möjligt inom Stockholms län. Chauffören behöver dock inte se fågeln under bilfärd. Deltagare som endast nyttjar kommunala färdmedel eller cykel/skidor får tillgodoräkna sig extra poäng enligt ett noga uträknat handicap-system. Tänk på att alla arter är lika mycket värda, så att missa de vanliga arterna kan vara ödesdigert om man bara fokuserar på de svårfunna. Tävlingen börjar tidigast vid midnatt och avslutas senast kl. 16.30 då vi samlas på Överjärva gård för artgenomgång och prisutdelning. Detaljerade regler får man vid anmälan. När det segrande laget korats, avnjuter vi en vällagad och oftast synnerligen välsmakande middag till bra pris (ca 160 kr). Förra året var det fyra lag som slogs om segern i en spännande kamp ända in på de sista arterna. I år hoppas vi att ännu fler lag anmäler sig så att tävlingen blir än mer spännande!
Anmälan: Till Malin Löfgren, tel. 0708-29 27 17 eller via mejl, malin.lofgren@haninge.se, senast 14 januari. OBS! Tid och plats kan komma att ändras/justeras.
Avgift: Startavgift 40 kr/deltagare som betalas vid målgång.

Stockholms Ornitologiska Förening (StOF)              
Box 1081, 101 39 STOCKHOLM

Plusgiro 577991-3