Stockholms Ornitologiska Förening
StOF

StOF är en ideell förening för fågelintresserade, där alla är välkomna att vara med.

Vi har ett omfångsrikt exkursionsprogram. Vi arbetar även med fågelskydd, bl.a. genom inventeringar, holkuppsättningar, slyröjning, vasslåtter samt genom att bevaka kommunala naturvårdsprojekt. Dessutom har vi under den mörka årstiden innekvällar med föredrag samt bildvisningar om fåglar från när och fjärran. Föreningen utgör en regionalavdelning av Sveriges Ornitologiska Förening (riksföreningen) och har som sådan att verka för riksföreningens syften. Föreningens verksamhetsområde omfattar Stockholms län med undantag av Norrtälje kommun.

Aktuellt

Reserapport: Mellbystrand 29 april-2 maj 2017

Sexton ivriga skådare med tubkikare i bagaget gav sig av mot Mellbystrand en kylig lördagsmorgon i slutet av april. Väderprognosen gjorde oss försiktigt optimistiska. Efter ett ganska tråkigt väderläge på Västkusten skulle vi få kyliga morgnar, svaga vindar (som...

läs mer

Fågelbotävlingen på Vildmarksmässan

Tävlingen gick ut på att para ihop 8 fågelbon med rätt art. 16 olika alternativ fanns att välja på.   Rätt svar: Från vänster till höger gärdsmyg, bofink, hämpling, svarthätta, gulsparv, rosenfink, grönfink och järnsparv. Vinnare Bosse Melin, Smedjebacken, med 3...

läs mer

Fågelskadekurs hos Viktor Persson

Lördagen den 8 juli 10:00-16:00 genomförs fågelskadekurs steg 2 hos Viktor Persson. Kaffepaus med lätt tilltugg ingår. Var? Hos Stockholms viltfågel rehab som drivs av Viktor Persson, på hans nya veterinäranläggning i Svinninge. Kostnad ? Gratis. Behövs några...

läs mer

Europeiska fågelskådardagen – Euro Bird Watch 
Lördag 7 oktober reservdag söndag 8 oktober.

Denna helg sker fågelskådning samtidigt på olika platser i hela Europa. Sverige brukar få en framskjuten placering både vad gäller antalet evenemang runt om i landet och antalet sedda fåglar. I Stockholm kan du delta genom att skåda från Vårbergstoppen – den sydvästra flygfyren i staden. Räkningen sker från den östra platån. Vid lämplig väderlek brukar stora mängder finkar, trastar, duvor, kråkfåglar m.m. observeras under morgon och förmiddag. Stannar man kvar till lunchrasten mellan 11.00 och 13.00 kan det vid lämpliga vindförhållanden och god sikt noteras en hel del sträckande rovfåglar över toppen. Normalt noteras ca 1 500 individer av minst 40 olika arter under en dag. Eftersom stora delar av Europas och norra Asiens fåglar är ute och flyger vid detta datum kan vad som helst som finns beskrivet i Fågelguiden passera förbi.

 

fotograf Daniel Stenberg /N

Medlem

Lär dig mer om fåglar och umgås med andra fågelintresserade. Bli medlem idag!

fotograf Daniel Stenberg /N

Program

Att få uppleva fåglarna ute i naturen är ett stort nöje. Vi har ett omfångsrikt exkursionsprogram.

fotograf Daniel Stenberg /N

Fåglar i Stockholmstrakten

StOF:s medlemstidskrift kommer ut med fyra nummer per år. Gå med så får du den!

Stockholms Ornitologiska Förening (StOF)              
Box 1081, 101 39 STOCKHOLM

Plusgiro 577991-3