Stockholms Ornitologiska Förening
StOF

StOF är en ideell förening för fågelintresserade, där alla är välkomna att vara med.

Vi har ett omfångsrikt exkursionsprogram. Vi arbetar även med fågelskydd, bl.a. genom inventeringar, holkuppsättningar, slyröjning, vasslåtter samt genom att bevaka kommunala naturvårdsprojekt. Dessutom har vi under den mörka årstiden innekvällar med föredrag samt bildvisningar om fåglar från när och fjärran. Föreningen utgör en regionalavdelning av Sveriges Ornitologiska Förening (riksföreningen) och har som sådan att verka för riksföreningens syften. Föreningens verksamhetsområde omfattar Stockholms län med undantag av Norrtälje kommun.

fotograf Daniel Stenberg /N

Medlem

Lär dig mer om fåglar och umgås med andra fågelintresserade. Bli medlem idag!

fotograf Daniel Stenberg /N

Program

Att få uppleva fåglarna ute i naturen är ett stort nöje. Vi har ett omfångsrikt exkursionsprogram.

fotograf Daniel Stenberg /N

Fåglar i Stockholmstrakten

StOF:s medlemstidskrift kommer ut med fyra nummer per år. Gå med så får du den!

Aktuellt

Båt för inventering i Mälaren

HJÄLP! Ordförande + en medhjälpare behöver en motorbåt av Bustertyp för inventering av fågelskär i Mälarens centrala delar. Den ordinarie båten är indisponibel och inventeringen startar omgående. NÄR: Torsdag 1/6  kväll/fredag 2/6 morgon till söndag 4/6. HUR:...

läs mer

Rapportera backsvalehäckningar

Förra sommaren började StOF att inventera vilka backsvalekolonier som finns i vårt rapportområde (ungefär Sörmland och Uppland, eller platser med postnummer som börjar på 1). Vi fortsätter i sommar med att ta reda på var de finns och hur stora de är. Den som kommer...

läs mer

Projekt Backsvala 2017-2018

Backsvalan är idag en nära hotad art enligt Artdatabanken rödlista. En viktig orsak är att antalet lämpliga boplatser minskar till följd av att brytningen av naturgrus minskar och ersätts av krossat bergmaterial som i regel inte lämpar sig för svalornas bobyggnad. När...

läs mer

Missa inte onsdagsvandringar runt Kyrksjön och Råstasjön!

Kyrksjön bjuder på olika biotoper, vilket attraherar många olika sorters fåglar. Vi förväntas bl.a. se svarthakedopping, smådopping och skäggdopping i sjön och utmed promenadvägen runt sjön finns bl. a. mindre hackspett, stenknäck, gärdsmyg, trädkrypare och stjärtmes.

Råstasjön bjuder så här års på en stor mängd fåglar i vattnet – änder, svanar, doppingar, sumphönor. En fantastisk skrattmåskoloni finns, och i vassen sjunger både sävsparv, rör- och sävsångare. Några förkunskaper krävs inte, vi pratar om alla fåglar som kommer i vår väg.

Läs mer i programmet

Stockholms Ornitologiska Förening (StOF)              
Box 1081, 101 39 STOCKHOLM

Plusgiro 577991-3