Stockholms Ornitologiska Förening
StOF

StOF är en ideell förening för fågelintresserade, där alla är välkomna att vara med.

Vi har ett omfångsrikt exkursionsprogram. Vi arbetar även med fågelskydd, bl.a. genom inventeringar, holkuppsättningar, slyröjning, vasslåtter samt genom att bevaka kommunala naturvårdsprojekt. Dessutom har vi under den mörka årstiden innekvällar med föredrag samt bildvisningar om fåglar från när och fjärran. Föreningen utgör en regionalavdelning av Sveriges Ornitologiska Förening (riksföreningen) och har som sådan att verka för riksföreningens syften. Föreningens verksamhetsområde omfattar Stockholms län med undantag av Norrtälje kommun.

Aktuellt

Snart kommer nr 4 2017 av Fåglar i Stockholmstrakten

Nummer 4 2017 av Fåglar i Stockholmstrakten utkommer i mitten av december! Du passar väl på att ge bort ett eller flera medlemskap i StOF 2018 i julklapp istället för att köpa prylar? Kostar bara 150 kr och då får mottagaren 4 nr av vårt fina fågelmagasin. Här kan du...

läs mer

Reserapport: Skåne och Halland 7-10 september 2017

Väderprognoserna utlovade regn i dagarna fyra, eller möjligen tre. Det var därför med något nedskruvade förväntningar vi lämnade Liljeholmen på torsdagsmorgonen. Eftersom det trots allt verkade som om uppehållsvädret skulle vara med oss fram till Östergötland valde vi...

läs mer

Resultat från Vårbergstoppen

Första helgen i oktober arrangerades Euro Birdwatch Day runt om i Europa med förlängning till helgen efter. På Vårbergstoppen samlades nio förväntansfulla skådare. Under morgonen fram till regnet började vid 10:30 förevisades ca 750 individer av 35 olika arter som...

läs mer

Skåne i januari 

Torsdag 18 januari – söndag 21 januari

Med sina, relativt sett, milda vintrar kan Skåne bjuda på många intressanta fåglar under vintern, då skådarverksamheten går på lågvarv här hemma i Stockholmstrakten. Och den som är intresserad av att årskryssa kan få en pangstart. Vi kommer att få se en mängd gäss och andra övervintrare, förhoppningsvis också ett antal rovfågelarter samt sjöfågel. Vi upprepar därför succéresorna från åren 2007-2017.

Ledare: Christer Fritzell, tel. 070-632 67 32 och Torbjörn Winqvist, tel. 070-756 31 55.
Anmälan: Till Torbjörn från måndag 27 november kl. 18.00.
Avgift: Ca 2 800 kr (ungdom 2 000 kr), vilket betalas senast 19 december till StOF, pg 15 58 58-4. I priset ingår transport och logi. Glöm inte att ange namn och resmål vid inbetalning.

 

fotograf Daniel Stenberg /N

Medlem

Lär dig mer om fåglar och umgås med andra fågelintresserade. Bli medlem idag!

fotograf Daniel Stenberg /N

Program

Att få uppleva fåglarna ute i naturen är ett stort nöje. Vi har ett omfångsrikt exkursionsprogram.

fotograf Daniel Stenberg /N

Fåglar i Stockholmstrakten

StOF:s medlemstidskrift kommer ut med fyra nummer per år. Gå med så får du den!

Stockholms Ornitologiska Förening (StOF)              
Box 1081, 101 39 STOCKHOLM

Plusgiro 577991-3