Stockholms Ornitologiska Förening
StOF

StOF är en ideell förening för fågelintresserade, där alla är välkomna att vara med.

Vi har ett omfångsrikt exkursionsprogram. Vi arbetar även med fågelskydd, bl.a. genom inventeringar, holkuppsättningar, slyröjning, vasslåtter samt genom att bevaka kommunala naturvårdsprojekt. Dessutom har vi under den mörka årstiden innekvällar med föredrag samt bildvisningar om fåglar från när och fjärran. Föreningen utgör en regionalavdelning av Sveriges Ornitologiska Förening (riksföreningen) och har som sådan att verka för riksföreningens syften. Föreningens verksamhetsområde omfattar Stockholms län med undantag av Norrtälje kommun.

fotograf Daniel Stenberg /N

Medlem

Lär dig mer om fåglar och umgås med andra fågelintresserade. Bli medlem idag!

fotograf Daniel Stenberg /N

Program

Att få uppleva fåglarna ute i naturen är ett stort nöje. Vi har ett omfångsrikt exkursionsprogram.

fotograf Daniel Stenberg /N

Fåglar i Stockholmstrakten

StOF:s medlemstidskrift kommer ut med fyra nummer per år. Gå med så får du den!

Aktuellt

Fågelbotävlingen på Vildmarksmässan

Tävlingen gick ut på att para ihop 8 fågelbon med rätt art. 16 olika alternativ fanns att välja på.   Rätt svar: Från vänster till höger gärdsmyg, bofink, hämpling, svarthätta, gulsparv, rosenfink, grönfink och järnsparv. Vinnare Bosse Melin, Smedjebacken, med 3...

läs mer

Fågelskadekurs hos Viktor Persson

Lördagen den 8 juli 10:00-16:00 genomförs fågelskadekurs steg 2 hos Viktor Persson. Kaffepaus med lätt tilltugg ingår. Var? Hos Stockholms viltfågel rehab som drivs av Viktor Persson, på hans nya veterinäranläggning i Svinninge. Kostnad ? Gratis. Behövs några...

läs mer

Nord/Sydlinjen – bra lokaler för fågelskådning

Linjen är en 70 sjömil lång båttur utmed hela den vackra ytterskärgården från Arholma/Simpnäs i norr till Nynäshamn i söder. Nytt för i år är att linjen även går via Sandhamn, en smidig bytespunkt för dig som vill upptäcka många olika delar av skärgården. Den går 19/6...

läs mer

Fågelskadekurs  lördagen den 8 juli

Kl. 10:00-16:00 genomförs fågelskadekurs steg 2 hos Viktor Persson. Kaffepaus med lätt tilltugg ingår.

Var? Hos Stockholms viltfågel rehab som drivs av Viktor Persson, på hans nya veterinäranläggning i Svinninge.

Kostnad ? Gratis.
Behövs några förkunskaper? Man bör deltagit i steg 1 kursen som hölls under våren, men det är inte ett formellt krav. Viktor bedömer lämpligheten hos deltagarna som önskar anmäla sig.

Frågor om kursen lämnas av Viktor Persson 0708 853843.
Anmälan sker till tomas.viktor@tving.eu. Varmt välkomna!

PS. Fler kurstillfällen kommer under hösten.

Stockholms Ornitologiska Förening (StOF)              
Box 1081, 101 39 STOCKHOLM

Plusgiro 577991-3