Projekt Backsvala 2017-2018

Backsvalan är idag en nära hotad art enligt Artdatabanken rödlista. En viktig orsak är att antalet lämpliga boplatser minskar till följd av att brytningen av naturgrus minskar och ersätts av krossat bergmaterial som i regel inte lämpar sig för svalornas bobyggnad. När nu möjligheterna till häckning blir färre är det särskilt viktigt att ta till vara de lämpliga grusbranter som ännu finns kvar och där ge svalorna ett skydd under häckningsperioden.

Justerad häckningsslänt i grustaget Löten på norra Ekerön i väntan på backsvalorna. Här räknar vi med att de flesta paren kommer att häcka. Foto Kjell Häggvik.

Mälaröarnas Ornitologiska Förening har tillsammans med Birdlife Sverige, Birdlife International och Heidelberg Cement som är ägare till en av de största grusexploatörerna i Stockholmsområdet, Sand och Grus AB Jehanders, startat projektet vars fullständiga namn är: Management of Sand Martin i the Stockholm area. Det omfattar alla Jehanders fem stora grustag och syftar till att göra personalen uppmärksamma på var svalorna håller till och planera så att häckbranterna kan lämnas ostörda under häckningstiden.

Genom att planera väl hoppas vi på ett gott häckningsresultat och en ökning i antalet svalor till 2018. Projektet är nämligen tvåårigt och syftar till att framställa en handledning om skötseln av backsvalor i grusgropar, riktad i första hand till exploatörerna.

Arbetet har alltså just startat. Svalorna anlände i större skaror den 10‒15 maj och började omedelbart gräva ut nya bohål. Med fältobservationerna arbetar i första hand Urpo Könnömäki och Bengt Legnell och Jan Sondell sköter den administrativa delen och svarar gärna på frågor (jan.sondell@telia.com).

Bengt Legnell gjorde för ungefär ett år sedan Mälaröarnas Ornitologiska Förening uppmärksam på att backsvalan hade en osäker framtid i Ekerö kommun. MOF tog då kontakt med Jehanders och vi hade under en tid en dialog i frågan. Sedan visade det sig att Birdlife International och Heidelberg Cement, som äger grustag i många länder, hade ett avtal om miljösamarbete. Snabbt kom så projektet till.

Vi kommer att ha anledning till att återkomma om Projekt Backsvala i höst hälsar Jan Sondell.

 

 

Fågelskådningens dag

StOF arrangerar i år fågelskådningens dag söndagen den 7 maj kl 7-13 i Ågesta fågeltorn vid Ågesta. Kunniga guider från StOF berättar om föreningens verksamhet, fågelskådning och om fåglarna som kan ses i och vid sjön. Välkomna!

Vägbeskrivning: Buss 833 till Ågesta gård. Fågeltornet ligger i sjöns södra kant ca 10 min promenad från Ågesta gård.

Tornseglarholkar på bussdepå i Södertälje

Under sommaren 2016 blev vi i Tornseglarprojektet Stockholm kontaktade av Bert Andersson, projektledare för utbyggnaden av Hovsjö bussdepå i Södertälje. Han hade läst om SLs och tornseglarprojektets gemensamma satsning på holkar vid Charlottendal på Värmdö och ville göra något liknande i Södertälje.

Efter en del mailkonversation och avklarad semester träffades vi på plats i slutet av augusti, då vi utifrån den nya påbyggnaden av den redan befintliga bussdepån undersökte väggytor som skulle kunna passa bra för tornseglarholkar. Rätt snabbt hittade vi en riktigt bra plats – högt upp, i nordligt läge och med fri inflygning. Detta har nu resulterat i att det sitter 13 holkar uppsatta på den förutbestämda väggen där valet av modell föll på den som vi använde oss av i Charlottendal, med sluttande tak med tanke på det öppna läget.

Vi inom Stockholms Ornitologiska förenings tornseglarprojekt är mycket glada över det goda samarbetet med SL och det genuina intresset de visar för sådana här kompensationsåtgärder för en fågelart som minskar i vårt moderna samhälle.

Tornseglarholkar på bussdepå i Södertälje

Resultat Vinterfåglar inpå knuten

Årets upplaga av Vinterfåglar Inpå Knuten gick i sidensvansens tecken. Denna vackra fågel var en riktig ”bubblare” på listan och avancerade från 19:e till 5:e plats. En annan vacker fågel som också ökade markant jämfört med förra året är stjärtmesen. I båda fallen kan ökningarna troligen kopplas till ett kraftigt inflöde österifrån under hösten som gick. Årets räkning fick den största anslutningen av rapportörer hittills. Totalt medverkade drygt 21 000, spridda över hela landet. För att ta del av resultatet, läs mer på Birdlife.

Det stora fågeläventyret

Ni missade väl inte vår Gigi Sahlstrand i SVTs storsatsning Det stora fågeläventyret ? Premiäravsnittet sändes ikväll och finns även att se på SVT play. Sju folkkära deltagare paras ihop med varsin passionerad ornitolog för att tävla i fågelskådning och samarbete. Programledare är Martin Emtenäs och domare Gigi Sahlstrand.