Medlemstidskriften

Fåglar i Stockholmstrakten är StOF:s medlemstidskrift. Den kommer ut med fyra nummer per år. Bli medlem så får du den!

Har du förslag till artiklar, notiser eller bilder? Mejla oss på FiSt(at)stof.nu så tar vi kontakt! Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material.

Redaktör
Eva Stenvång Lindqvist, redaktor@stof.nu

Redaktion
Monica Ahlberg (bildredaktör), monica.ahlberg@icloud.com
Mats Gothnier
Kerstin Nordenadler
Paolo Sangregorio (grafisk form), sangregorio.paolo@telia.com
Örjan Sjögren
Hans-Georg Wallentinus

Ansvarig utgivare
Tomas Viktor, tomas.viktor@tving.eu

Annonsansvarig
Lennart Bernsel, annons@stof.nu

Adressändring, utebliven tidning samt köp av extra nummer
Mejla medlemsservice@stof.nu

FiStpolicy

Annonsmått och priser pdf

Utgåvor 2017 

Här nedan finner du årets utgåvor

FiSt nr 1 2017
FiSt nr 2 2017
Nr 3 utkommer omkring 20 oktober. Omslagsbilden är tagen av Paolo Sangregorio

Stockholms Ornitologiska Förening (StOF)              
Box 1081, 101 39 STOCKHOLM

Plusgiro 577991-3