Medlemstidskriften

Fåglar i Stockholmstrakten är StOF:s medlemstidskrift. Den kommer ut med fyra nummer per år. Bli medlem så får du den!

Har du förslag till artiklar, notiser eller bilder? Mejla oss på FiSt(at)stof.nu så tar vi kontakt! Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material.

Redaktör
Eva Stenvång Lindqvist, redaktor@stof.nu

Redaktion
Monica Ahlberg (bildredaktör), monica.ahlberg@icloud.com
Mats Gothnier
Kerstin Nordenadler
Paolo Sangregorio (grafisk form), sangregorio.paolo@telia.com
Örjan Sjögren
Hans-Georg Wallentinus

Ansvarig utgivare
Tomas Viktor, tomas.viktor@bredband.net

Annonsansvarig
Lennart Bernsel, annons@stof.nu

Adressändring
Mejla medlemsservice@stof.nu

FiStpolicy

Annonsmått och priser pdf

Annonsmått och priser

Utgåvor 2016

Här nedan finner du förra årets utgåvor!.

FiSt nr 1 2016

Stockholms Ornitologiska Förening (StOF)              
Box 1081, 101 39 STOCKHOLM

Plusgiro 577991-3