Resultat Vinterfåglar inpå knuten

Årets upplaga av Vinterfåglar Inpå Knuten gick i sidensvansens tecken. Denna vackra fågel var en riktig ”bubblare” på listan och avancerade från 19:e till 5:e plats. En annan vacker fågel som också ökade markant jämfört med förra året är stjärtmesen. I båda fallen kan ökningarna troligen kopplas till ett kraftigt inflöde österifrån under hösten som gick. Årets räkning fick den största anslutningen av rapportörer hittills. Totalt medverkade drygt 21 000, spridda över hela landet. För att ta del av resultatet, läs mer på Birdlife.

Det stora fågeläventyret

Ni missade väl inte vår Gigi Sahlstrand i SVTs storsatsning Det stora fågeläventyret ? Premiäravsnittet sändes ikväll och finns även att se på SVT play. Sju folkkära deltagare paras ihop med varsin passionerad ornitolog för att tävla i fågelskådning och samarbete. Programledare är Martin Emtenäs och domare Gigi Sahlstrand.

TV-tips!

Missa inte Kunskapskanalens miniserie på två avsnitt ”Flyttfåglarnas mystiska död”, om våra flyttande tättingar. Serien tar upp många skäl till varför många arter har minskat drastiskt på bara några årtionden. Mycket intressant forskning med de senaste teknikerna att studera våra flyttande vänner finns att se på SVT Play fram till och med mars månad.

Hemsidan hackad

Hej, vi ber om ursäkt för att eventuell information under nyheterna har försvunnit. Sidan har under senaste veckan blivit utsatt för intrång och vi jobbar för fullt med att återställa nyhetssidan. Med vänlig hälsning, Webbredaktör

Stockholmskrysset – 31 deltagare från 7 till 70 år

Årets upplaga av den årliga artjakten hade alla förutsättningar att bli en riktigt spännande tävling. Antalet anmälda lag var hela 11 stycken som från midnatt till 16:30 den 28 januari, fritt fick leta efter så många fågelarter som möjligt i vårt län. Vädret under dagen var lite dimmigt i stora delar av länet, men luckor i dimtjoken möjliggjorde bra skådning på en del lokaler. Efter målgång vid Överjärva gårds naturskola vidtog snabbt artgenomgången. Malin Löfgren ledde den med fast hand, tyvärr utan projektion på duk eftersom en kabel fattades till projektorn. Ganska snart utkristalliserades en tättrio bestående av Artsnapparna, Finnjollarna och Flogga flax. De nykomponerade lagen Meståget, Mitt favoritlag, Axels lag och Hönsmammorna kom tätt därefter. Dimman ställde till det så endast Mitt favoritlag observerade någon av hökarterna, tobisgrissla och sjöorre sågs endast av De skumögdas förening och ejder enbart av Uvarna. Efter den slutliga summeringen av antalet arter konstaterades att 78 arter observerats av alla lag under dagen. Den slutliga poängställningen presenteras nedan.

31 arter observerades av Axels lag och Hönsmammorna, Småtrutarna hamnade på 39 arter och Mitt favoritlag hittade 46 olika arter. På platserna 4-6 hamnade Meståget, Uvarna och De skumögdas förening med 55-56 antal arter/lag. På 3:e plats med 58 sedda arter placerade sig lag Flogga flax och 2:a platsen kneps av Artsnapparna med 61 observerade arter. Lag Finnjollarna med Timo Samanen och Kimmo Kangasvieri lyckades bäst och fann 67 olika arter. Tilläggas kan att det vinnande laget nyttjade hela natten att leta ugglor (fann 3 olika arter) samt letade övervintrare i hemmamarker runt Tyresö. En lokal strategi värd att tänka på till nästa år.

De olika lagen bestod av 8 kvinnor och 23 män. Glädjande nog fanns det yngre förmågor i form av Axel 7 år och Carl 16 år med i något av de nykomponerade lagen. Det bådar gott inför kommande artrallyn och andra skådaraktiviteter. Efter artgenomgången fick deltagarna möjlighet att smörja kråset med ypperlig gulaschgryta eller vegetariskt alternativ med kaffe och hallonpaj till eftermiddag. En sådan god middag gör att man snabbt glömmer bort eventuellt snöpligt missade arter under tävlingsdagen.

Väl mött i slutet på januari 2018 då nästa rally går av stapeln önskar Tomas Viktor, ordförande StOF.

Nr 1 2017 av FiSt utkommer i mitten av februari

Ur innehållet: Tema: bostadsbrist • Kustfågelinventeringen 2016 inger hopp • Redaktionen hälsar på Fysingegruppen • Fågelporträttet: morkulla • StOF förbereder EU-projekt • Testa ”Fågelklockan” i vår

 

FiSt nr 1 2017 kommer i mitten av februari

Strömmens fåglar

I samarbete med Stockholms stad tog Stockholms Ornitologiska Förening (StOF) fram en ny informationstavla om Strömmens fågelliv. Som fortsättning på projektet presenterar vi nu en broschyr med ett urval av fågelarterna. Flera medlemmar i StOF har bidragit med bilder på fåglarna i foldern, texterna är skrivna av Örjan Sjögren och bearbetade av Mova Hebert. Broschyren finansierades via Stockholms stad av Alfhild Lundins fond och Makarna Runers donation. Fågellivet vid Strömmen är sevärt varje dag nu under vintern och StOF guidar här, nästa gång den 11 februari.

 

Strömmen

Broschyr fåglar på Strömmen