Stockholms Ornitologiska Förening
StOF

StOF är en ideell förening för fågelintresserade, där alla är välkomna att vara med.

Vi har ett omfångsrikt exkursionsprogram. Vi arbetar även med fågelskydd, bl.a. genom inventeringar, holkuppsättningar, slyröjning, vasslåtter samt genom att bevaka kommunala naturvårdsprojekt. Dessutom har vi under den mörka årstiden innekvällar med föredrag samt bildvisningar om fåglar från när och fjärran. Föreningen utgör en regionalavdelning av Sveriges Ornitologiska Förening (riksföreningen) och har som sådan att verka för riksföreningens syften. Föreningens verksamhetsområde omfattar Stockholms län med undantag av Norrtälje kommun.

fotograf Daniel Stenberg /N

Medlem

Lär dig mer om fåglar och umgås med andra fågelintresserade. Bli medlem idag!

fotograf Daniel Stenberg /N

Program

Att få uppleva fåglarna ute i naturen är ett stort nöje. Vi har ett omfångsrikt exkursionsprogram.

fotograf Daniel Stenberg /N

Fåglar i Stockholmstrakten

StOF:s medlemstidskrift kommer ut med fyra nummer per år. Gå med så får du den!

Aktuellt

Reserapporter

Nu finns rapporterna för 2016 för nedladdning och läsning här. Reserapporterna kommer att vara sökbara under "Nyheter" framöver, välj kategori "Reserapporter".

läs mer

Missa inte onsdagsvandringar runt Kyrksjön och Råstasjön!

Kyrksjön bjuder på olika biotoper, vilket attraherar många olika sorters fåglar. Vi förväntas bl.a. se svarthakedopping, smådopping och skäggdopping i sjön och utmed promenadvägen runt sjön finns bl. a. mindre hackspett, stenknäck, gärdsmyg, trädkrypare och stjärtmes.

Råstasjön bjuder så här års på en stor mängd fåglar i vattnet – änder, svanar, doppingar, sumphönor. En fantastisk skrattmåskoloni finns, och i vassen sjunger både sävsparv, rör- och sävsångare. Några förkunskaper krävs inte, vi pratar om alla fåglar som kommer i vår väg.

Läs mer i programmet

Stockholms Ornitologiska Förening (StOF)              
Box 1081, 101 39 STOCKHOLM

Plusgiro 577991-3