Se begäran om remiss avseende Naturvårdsverkets förslag till jakt på allmänt vatten. Samtliga berörda regioner valde att ställa sig bakom skrivelsen.

brev-ndep-20161211n