Stockholmskrysset – 31 deltagare från 7 till 70 år

Årets upplaga av den årliga artjakten hade alla förutsättningar att bli en riktigt spännande tävling. Antalet anmälda lag var hela 11 stycken som från midnatt till 16:30 den 28 januari, fritt fick leta efter så många fågelarter som möjligt i vårt län. Vädret under dagen var lite dimmigt i stora delar av länet, men luckor i dimtjoken möjliggjorde bra skådning på en del lokaler. Efter målgång vid Överjärva gårds naturskola vidtog snabbt artgenomgången. Malin Löfgren ledde den med fast hand, tyvärr utan projektion på duk eftersom en kabel fattades till projektorn. Ganska snart utkristalliserades en tättrio bestående av Artsnapparna, Finnjollarna och Flogga flax. De nykomponerade lagen Meståget, Mitt favoritlag, Axels lag och Hönsmammorna kom tätt därefter. Dimman ställde till det så endast Mitt favoritlag observerade någon av hökarterna, tobisgrissla och sjöorre sågs endast av De skumögdas förening och ejder enbart av Uvarna. Efter den slutliga summeringen av antalet arter konstaterades att 78 arter observerats av alla lag under dagen. Den slutliga poängställningen presenteras nedan.

31 arter observerades av Axels lag och Hönsmammorna, Småtrutarna hamnade på 39 arter och Mitt favoritlag hittade 46 olika arter. På platserna 4-6 hamnade Meståget, Uvarna och De skumögdas förening med 55-56 antal arter/lag. På 3:e plats med 58 sedda arter placerade sig lag Flogga flax och 2:a platsen kneps av Artsnapparna med 61 observerade arter. Lag Finnjollarna med Timo Samanen och Kimmo Kangasvieri lyckades bäst och fann 67 olika arter. Tilläggas kan att det vinnande laget nyttjade hela natten att leta ugglor (fann 3 olika arter) samt letade övervintrare i hemmamarker runt Tyresö. En lokal strategi värd att tänka på till nästa år.

De olika lagen bestod av 8 kvinnor och 23 män. Glädjande nog fanns det yngre förmågor i form av Axel 7 år och Carl 16 år med i något av de nykomponerade lagen. Det bådar gott inför kommande artrallyn och andra skådaraktiviteter. Efter artgenomgången fick deltagarna möjlighet att smörja kråset med ypperlig gulaschgryta eller vegetariskt alternativ med kaffe och hallonpaj till eftermiddag. En sådan god middag gör att man snabbt glömmer bort eventuellt snöpligt missade arter under tävlingsdagen.

Väl mött i slutet på januari 2018 då nästa rally går av stapeln önskar Tomas Viktor, ordförande StOF.

Nr 1 2017 av FiSt utkommer i mitten av februari

Ur innehållet: Tema: bostadsbrist • Kustfågelinventeringen 2016 inger hopp • Redaktionen hälsar på Fysingegruppen • Fågelporträttet: morkulla • StOF förbereder EU-projekt • Testa ”Fågelklockan” i vår

 

FiSt nr 1 2017 kommer i mitten av februari

Strömmens fåglar

I samarbete med Stockholms stad tog Stockholms Ornitologiska Förening (StOF) fram en ny informationstavla om Strömmens fågelliv. Som fortsättning på projektet presenterar vi nu en broschyr med ett urval av fågelarterna. Flera medlemmar i StOF har bidragit med bilder på fåglarna i foldern, texterna är skrivna av Örjan Sjögren och bearbetade av Mova Hebert. Broschyren finansierades via Stockholms stad av Alfhild Lundins fond och Makarna Runers donation. Fågellivet vid Strömmen är sevärt varje dag nu under vintern och StOF guidar här, nästa gång den 11 februari.

 

Strömmen

Broschyr fåglar på Strömmen

Fågelkalendern

Gillar du att hålla koll på årstiderna? I Fågelkalendern – som är en del av Naturens kalender – samlar vi in vår- och hösttecken på ett organiserat sätt. Du är varmt välkommen att delta!

Med dina observationer kan du bidra till forskningen om klimatförändringens effekter i naturen. Med din hjälp kan vi följa vad som händer i hela landet. Anmäl ditt intresse här. Fågelkalendern startar våren 2017.

Att naturens kalender ändras är det tydligaste tecknet på hur klimatförändringen påverkar naturen. Men det ser olika ut för olika arter och i olika delar av landet. Universitet, myndigheter och frivilliga samarbetar kring detta i Svenska fenologinätverket. Målet är att analysera klimatförändringens effekter för fåglarna i hela landet, och att komplettera de data som redan samlas in på fågelstationer och Artportalen.

Infoblad Fågelkalendern

Fågelkalendern 2017

Vinterfåglar inpå knuten!

Nästa helg är det dags för den årliga nationella räkningen av de fåglar du har på fågelmatningen. Representanter för StOF kommer finnas på två ställen och bjuder in till ”öppet hus”.  Kom och hjälp till att räkna, få tips med artbestämningar, fråga om fågelmatning eller var bara social med oss.

Lördag 28 januari kl 10-12.00 – Slottsbaren vid Svartsjö slott på Färingsö. Gigi Sahlstrand och Marianne Dannbeck på plats. Efteråt blir det fika på slottscaféet.
Söndag 29 januari 10-13.00 – Isbladskärrets matning, Djurgården. Tomas Viktor på plats.

All information om VIK 2017 hittar du här, för du räknar väl även fåglarna vid din egen fågelmatning?

Foto Niclas Trossö

Foto Niclas Trossö