Sträckspecial och ny vinjett i nummer 1 2019 av Fåglar i Stockholmstrakten

 I årets första nummer av tidskriften bjuder redaktionen på något alldeles extra – en Special om bra sträcklokaler i vårt rapportområde, där erfarna sträckskådare medverkat med artiklar. Premiär också för en ny vinjett: ”Fågelfnatt” – sidor som vill inspirera till att vuxna och barn gör saker tillsammans på temat fåglar för att utveckla fågelintresset hos de små. Här samarbetar vi med Karin Border, förskollärare, samt Lars-Åke Janzon, tidigare jourhavande biolog på riksmuseet som kommer att svara på barns fågelfrågor.Numret kommer i brevlådorna framåt mitten av februari. Omslagsbilden, av en kustlabb, har tagits av Niclas Ahlberg. 

Vårbergstoppen får nya fågelholkar inom stadens satsning Grönare Stockholm

Under januari månad arbetar arborister med att sätta upp 70 nya holkar på och omkring Vårbergstoppen. Holkarna kommer att bli hem för mes, stare, trädkrypare, skogsduva, göktyta, grå flugsnappare, tornfalk, kattuggla, fladdermus och fjäril.

Läs mer på stadens sida: http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Trafik–Stadsmiljo/Varbergstoppen-far-nya-fagelholkar-inom-Stockholms-stads-satsning-Gronare-Stockholm/

Hur mår Östermalmsuven?

Hur mår Östermalmsuven?

Under november uppehöll sig en berguv på Östermalm och orsakade en del rabalder. Uven observerades sitta på biltak, balkongräcken men även på trottoaren där både nyfångad råtta, gräsand och duva förtärdes med god aptit. På foton av uven såg fågelns ena öga ut att vara skadat och hornhinnan var vitfärgad. Om fågeln fått vara ifred under sina måltider hade nog allt varit frid och fröjd men närgången uppvaktning av folk med kameror och mobiltelefoner störde uven. Det höll på att sluta i en allvarlig olycka på Valhallavägen när en cyklist som gått i gatan höll på att bli överkörd av en bil som kom bakifrån. Uven stördes så mycket under måltiden att den sonika flög ut på gatan och krockade/skrämde cyklisten som ej hann parera för fågeln. 

Till slut uppmanades Victor Persson på Stockholms vildfågel rehab (SVR) att försöka fånga in uven och undersöka ögat och se om det var behandlingbart. Infångandet gick smidigt och samtidigt fick polisen det lungnare på Övfre Östermalm då uven tidigare orsakat bl.a. trafikstockning när folk ville få en skymt av ugglan. 

Efter transport till rehab kliniken utfördes en första examinering av uven. Inga andra skador än det vitfärgade ögat kunde konstateras. Behandling av ögat påbörjades med kortison och ugglan fick tillgång till rikligt med mat. Ugglan svarar bra på terapin och ögat kan nu anas genom den vita hornhinnan. Uven har även lagt på hullet och väger dryga 3 kg vilket indikerar en hona. Jag besökte kliniken den 26/12 och kunde själv se en mycket kavat välväxt berguv som ej protesterade vid behandling med ögondroppar.

Fotona visar berguven vid och efter behandling med ögondroppar på kliniken

//Tomas Viktor

Uven får ögondroppar
Uven efter ögondroppar