Vill du veta mer om Baltic Wings planer för Vårbergstoppen?

Projektet Baltic Wings bjuder in till förevisning av planerna för byggande av infrastruktur på Vårbergstoppen i samband med den regionala örnräkning som går av stapeln den 29/2 10:00-12:00.

För att öka kunskapen och förståelsen för våra inhemska fåglars utseende, uppträdande och flyttvanor planerar projektet att utnyttja den konstgjorda kullen Vårbergstoppen i sydvästra Stockholm som observationslokal. Ett flertal personer har genomfört fågelstudier i området sedan 1980-talet. Kullen fungerar som en flygfyr vilken fåglarna använder när de flyttar söderut på hösten och norrut på våren. Förslag på hur området skulle kunna nyttjas på bästa sätt för fågelskådning har utarbetats tillsammans med Skärholmens stadsdelsförvaltning. Målsättningen är att öka förståelsen för fåglar och natur hos barn, skolungdomar, nyanlända och funktionsvarierade. Denna kunskap skall ses som en inkörsport till att även kunna besöka t.ex. skärgården och få uppleva den speciella kustfågelfaunan och besöka boenden och anläggningar i detta världsunika område. 

Välkomna till förevisningen av infrastrukturplanerna som startar ca 12:30 efter att örnräkningarna slutförts för dagen och resultaten är inrapporterade till Fältstationen Rördrommen i Strängnäs.

// Tomas Viktor projektledare Baltic Wings Stockholms skärgård

Förrymda fåglar i nästa nummer av FiSt

FiST omslag 1:2020


Den här gången kan redaktionen bjuda på ett ovanligt exklusivt material: en artikel som berättar om en rad märkliga fynd av förrymda fåglar i Stockholmsområdet genom åren. Mats Gothnier har gjort en djupdykning. Fågelporträttet denna gång handlar och trädlärka, och bland vinterns rariteter uppmärksammar vi såväl det stora inflödet av tallbitar som den svarthalsade trasten i Akalla. Numret kommer ut i mitten av februari. Omslagsfoto: Teo Carselind