Rapportera Ljungpipare, Tofsvipor och Storspovar 10-20 oktober 2020!

Under perioden 10-20 oktober riktas särskilt fokus mot höstrastande ljungpipare, tofsvipor och storspovar i hela Europa. Detta i regi av International Wader Study Group. För ljungpipare och tofsvipa är detta en upprepning av liknande initiativ som tidigare genomförts 2003, 2008 och 2014. Från Sverige rapporterades förra gången (2014) inte mindre än 135 000 ljungpipare och 94 000 tofsvipor. Storspovar har tidigare inte ingått. Hur många individer av dessa arter finns i Sverige i oktober i år? Hjälp gärna till att ta reda på detta!

Samordnade inventeringar genomförs i flera länder och i många områden som normalt hyser större antal av arterna i fråga vid denna tid på året. Samtidigt samlas också spontant rapporterade uppgifter in. Därför uppmanas alla intresserade att rapportera de ljungpipare, tofsvipor och storspovar som ses under denna period. Rapportera som vanligt i Artportalen och var gärna noga med att förse observationerna med så detaljerade uppgifter som möjligt om lokal, antal, datum och klockslag.

Om ni har frågor kontakta: [email protected]

Ge bort ett medlemskap 2021 i julklapp

Ett medlemskap i Stockholms Ornitologiska Förening kostar bara 200 kr. För den summan får mottagaren under nästa år:

  • 4 nummer av Fåglar i Stockholmstrakten
  • Möjlighet att medverka i föreningens alla aktiviteter
  • Glädjen att bidra till det fågelskyddsarbete som föreningen bedriver

Beställ julklappen – eller varför inte flera? – på vår hemsida, www.stof.nu/medlem

Nummer 3 2020 av tidskriften snart i brevlådan

Årets tredje nummer av medlemstidskriften utkommer kring 15 oktober. Som vanligt kan vi bjuda på rolig och intressant läsning, bland annat om vårens sträckskådning på Mälarklippan, som blev något utöver det vanliga då coronan kraftigt begränsade skådningen på annat håll. Ett uppslag ägnas vårens ”lärkfalksfrossa” vid Angarnssjöängen och den art som tas upp i Fågelporträttet den här gången är sädgås.

Omslag Fist 03.2020
En grönfink pryder omslaget till nummer 3 2020. Bilden är tagen av Paolo Sangregorio.