Tornseglarladan är redo för inflytt!

Tornseglarladan är redo för inflytt!

Tre månader innan de första tornseglarna är tillbaka hos oss är de på plats, de 100 holkar som Stockholms Ornitologiska Förening låtit tillverka för att få till landets första (och största) tornseglarhotell. Bibelladan vid Säby gård står äntligen redo för inflyttning. Projektet har blivit verklighet tack vare ett samarbete med Järfälla kommun och kommunekologen Katarina Ekestubbe. Katarina kontaktade Tornseglarprojektet Stockholm med idén om att använda Bibelladan efter vårt upprop våren 2020. Holkarna levererades av Daniel Stenberg till kommunen under sommaren. De har därefter målats med falurödfärg för att smälta in i den kulturhistoriska miljön, där tornseglarna nu har fått en hel radhuslänga att bosätta sig i. Platsen ger goda förutsättningar för tornseglarna att skapa en livskraftig och publik koloni. Vi hoppas att ladan i framtiden får namnet Tornseglarladan!