Bronsplats för Vårbergstoppen

Bronsplats för Vårbergstoppen

Den nyskapade stadsparken på Vårbergstoppen belönades med en bronsplats av 10 tävlingsbidrag i stadens arkitekturtävling. Omröstningen var öppen för alla som önskade rösta på något av de 10 förslagen. Det alternativ som flest röstade på var den ombyggda Östermalmshallen (1157 röster) följt av förskolan Anna inrymd i en gammal lagerlokal vid gasverket på norra Djurgården (907 röster) och Vårbergstoppens stadspark (740 röster). För mer info om tävlingen se Stockholms stads hemsida/stockholm växer/årets stockholmsbyggnad. 

Den nittio meter höga Vårbergstoppen byggdes under 1960- och 70-talen upp av schakt och sprängmassor från bostads och tunnelbanebyggena. Dåvarande stadsträdgårdsmästaren Holger Blom gav det konstgjorda berget dess u-formade gestalt och kullen var redan från början avsedd att användas för rekreation.

Men brister och problem gjorde platsen allt mindre använd, och avsikten med den omvandling som nu genomförts är att gjuta nytt liv i toppen. Förnyelsearbetet har föregåtts av en omsorgsfull analys av förutsättningarna, vilket förhoppningsvis kommer att ge god avkastning på de koncentrerade insatserna.

Till dessa hör bland annat utsiktsplatser för fågelskådning, en sinnligt utformad lekplats och nya entréer.

Juryns kommentar
” En ny stadspark i Stockholms ytterstad som bidrar till att höja värdet av denna landskapsarkitektur, både funktionellt och kulturellt. Den erbjuder rofylldhet, utblickar och samvaro och är anpassad till den branta terrängen. Det är ett inspirerande projekt som lockar till lek, rörelse och kontemplation för både barn och vuxna. De gedigna materialen associerar till både miljonprogrammets robusta arkitektur och till samtida nytänkande ”.

Fågelskådningen sker lämpligen från fågeltornet på sydplatån under våren – februari till maj -, där de nordflyttande fåglarna kan studeras. På den högsta nordliga platån har en observationsplattform gjutits som ger utmärkta möjligheter att observera det sydgående fågelsträcket under sommar och höst. September och oktober är de månader de flest fåglar nyttjar toppen som en flygfyr när de passerar söderut. Vid klart väder med lätta vindar är det inte ovanligt att 1000-tals individer av 40 olika arter räknas in under en förmiddag.   

Vy mot norr från observationsplattformen. Foto Tomas Viktor