Fortsatt inventering av Nationalstadsparkens fåglar

Fortsatt inventering av Nationalstadsparkens fåglar

Vill du vara med och inventera fågellivet i Kungliga Nationalstadsparken under våren och sommaren 2022? En häckfågelinventering skedde under 2021 som dokumenterade ett mycket rikt fågelliv.

Dock behövs ytterligare kunskap. Inventeringen gäller liksom under 2021 främst de rödlistade arterna, samt vissa målarter. Som vanligt vill vi följa upp skogsduva, kattuggla och mindre hackspett, men måsfåglarna ska också kollas upp. Hur går det egentligen med skrattmåsen framgent?

Läs mer på sidan Nationalstadsparken 2022