Vill du lära dig mer – och ingå i StOF:s nya tjädergrupp?

Vill du lära dig mer – och ingå i StOF:s nya tjädergrupp?

Vill du som medlem i föreningen vara med och inventera tjäderlekplatser i Stockholmsområdet och på så sätt bidra aktivt till föreningens fågelskyddsarbete?

Genom inventeringen bidrar du med kunskap om artens förekomst i regionen. Kunskap som kan användas för att senare skydda arten. Om du känner att du inte har de förkunskaper som krävs – inga problem! Föreningen kommer att anordna både en digital utbildning och en efterföljande praktisk utbildning i fält, med målet att bilda en regional tjädergrupp inom StOF.

Utbildningen sker i ett första steg via Zoom den 2 mars kl. 19.00.  Den leds av Christer Johansson från Bird Life Sveriges styrelse och Jan Hellenberg. De har framgångsrikt inventerat tjäderlekplatser i Västsverige och utfört ett minst lika framgångsrikt arbete med att överklaga avverkningsbeslut. Därigenom har BirdLife Sverige kunnat börja skapa en värdefull praxis för skyddet av våra skogsfåglar.

Christer eller Jan kommer sedan upp till Stockholm i början av april för att hålla i en praktisk utbildning i fält.

Du anmäler dig till utbildningen via denna länk: https://forms.gle/kzjyhgAkcgv8BhAM8

Du kan också maila din anmälan till info@stof.nu.

Per Claesson, fågelskyddskommittén och styrelsen