StOF Årsmöte 14/3 2022

StOF Årsmöte 14/3 2022

”Rapport från årsmöte i StOF 14 mars 2022

Efter två pandemiår då årsmötena hölls digitalt, kunde föreningen nu åter hälsa medlemmarna välkomna till Norrmalmskyrkan för ett fysiskt möte. Ett femtiotal röstberättigade medlemmar var på plats. I år fick vi hålla till i själva kyrksalen, som är pampig och rymlig men tyvärr inte med den bästa akustiken.

Ordföranden Eva Johansson hälsade alla närvarande välkomna, slog klubban i bordet och förklarade 2022 års årsmöte öppnat. 

Till mötesordförande valdes som vid flera tidigare årsmöten Gunnar Hesse och till mötessekreterare Christina Lilja. Till justerare och tillika rösträknare valdes Karin Henriksson och Eva Karlsson.

Eva Johansson föredrog delar ut verksamhetsberättelsen, Anders Lennartsson drog den ekonomiska berättelsen och Rolf Lindskog läste upp revisorernas berättelse. Mötet beslöt att fastställa resultat- och balansräkningen och disposition av årets resultat. Därefter kom den för styrelsen spännande frågan om den kunde beviljas ansvarsfrihet, vilket mötet beviljade. Eva Johansson föredrog årets verksamhetsplan och årets budget fastställdes, liksom årsavgifterna för 2023 som förblir oförändrade. 

Punkt 18-20 på dagordningen innebär val av styrelse, revisorer och valberedning.
Eva Johansson omvaldes som ordförande på två år. Mats Grahn, Anders Lennartsson och Ian Henshaw omvaldes på två år och Erik Roos och Dag Lanerfeldt nyvaldes på två år. Caroline Sjöström hade avsagt sig omval och avtackades för sina fyra år i styrelsen. Då Marie Björklund och Pelle Odebrant avgått, gjordes fyllnadsval på ett år av Irene Bergqvist och Malena von Huth. Alla nyvalda presenterade sig kort innan valet. Malenas presentation lästes upp av Lasse Berglund, då hon var förhindrad att närvara.
Per Claesson, Jan Boije och Stigbjörn Olovsson har ett år kvar till omval. Nu består styrelsen av 11 ledamöter. Man ska vara 9-15 stycken enligt stadgarna.

Som revisorer i ett år omvaldes Rolf Lindskog och Claes Hansson. Jan Kulin omvaldes som revisorssuppleant och Christer Forsberg nyvaldes. Christer, som inte kunde närvara, presenterades av Rolf Lindskog.

Till sist omvaldes valberedningen Kerstin Nordenadler (sammankallande), Mova Hebert och Lasse Berglund för ett år till.

Under punkten övriga frågor, berättade Henrik Waldenström kort om fågelinventeringen i Nationalstadsparken och bad om fler inventerare. Gunnar Hesse tog återigen upp frågan om stadgarnas modernisering och adresserade den till styrelsen för åtgärd.

Efter ganska precis en timme slog mötesordföranden klubban i bordet för sista gången denna kväll då han förklarade årets årsmöte för avslutat.

Thomas Atterdal, naturfotograf och naturnjutare, inledde sitt föredrag med sin devis om att vistas i naturen utan att störa. Fotografer upplevs ibland som litet väl påflugna av skådarkollektivet. Thomas manar om större tålamod, vänta så kommer fågeln till dig. Thomas bilder var tagna både i fjärran och mer närbelägna trakter. Vi fick besöka exotiska platser i Sydamerika, Afrika och Indien, men även flera platser i Norden. Som exempel kan nämnas hans minst sagt livfulla berättelse om ett möte med den spelgalna tjädern ”Tjälle” i hälsingeskogarna. Bilderna är helt fantastiska förstås, vilket tyvärr inte helt framgick på det skrovliga vägg som stod till buds att visa dem på. Det ber föreningen om ursäkt för.

Efter en stunds föredrag serverades kaffe, bulle och mingel en trappa ner innan Thomas kunde fortsätta med resten av sitt fantastiska föredrag.”

20220405 Webbredaktionen

Kallelse till årsmöte, StOF 14 mars, 2022

Glöm inte årsmötet nu på måndag. I år är vi glada att kunna välkomna er till ett fysiskt sådant.

Måndag 14 mars klockan 19.00 Norrmalmskyrkans lokaler på Norrtullsgatan 37, T-banestation Odenplan.  

Föreningen bjuder på fika med dopp. 

Samtliga handlingar inför årsmötet hittar ni här nedan.

Efter årsmötet visar naturfotografen Thomas Atterdal bilder och berättar om roliga och spännande djur- och fågelmöten. Vilda djur och fåglar är Thomas Atterdals favoritmotiv och hans bilder karaktäriseras av närhet och  det unika ögonblicket. Thomas ger också praktiska tips vid fotografering av vilda djur och fåglar. 

Varmt välkomna! 
Styrelsen    
Duvhök Foto: Thomas Atterdal