Tre utmärkelser till medlemmar i StOF

Tre utmärkelser till medlemmar i StOF

Under BirdLife Sveriges riksstämma i Sigtuna i helgen, delades i vanlig ordning ut förtjänstplaketter till personer som på olika sätt bidragit till fågelvärlden. Tre plaketter gick till medlemmar inom StOF.

Claes Kyrk för hans idoga arbete med inventering, ringmärkning och systematisk dokumentation av skärgårdens fåglar. En riktig slitvarg som trotsar väder och vind och visat oss omfattningen av olaglig jakt och annan mänsklig aktivitet som drabbar skarvarna.

Thord Fransson som har styrt och utvecklat svensk ringmärkning under flera decennier. Parallellt med arbetet på museet har han grundat Sundre fågelstation på Gotland och blivit ”professor Sylvia”. Hans nyfikenhet kring fågelflyttningens gåtor har bidragit mycket till den kunskap vi har inom området idag.

Eva Stenvång Lindqvist, redaktören för föreningens tidskrift Fåglar i Stockholmstrakten som med uthållighet, engangemang och entusiasm i en mansdominerad skådarvärld byggt broar och skapat plattformar för kvinnor att utvecklas i sitt fågelskådande, till exempel när hon var med och grundade nätverket Rapphönan.

Ett stort och mycket välförtjänt grattis till er alla tre!