Upprop – delta i årets inventering 2023!

Upprop – delta i årets inventering 2023!

Vill du vara med och inventera Kungliga nationalstadsparken under 2023?
Som framgått av artikeln om 2021 års häckfågelinventering i FiSt 1/22 så är fågellivet mycket intressant. Dock behövs fortlöpande kunskap på grund av hotbilden mot området. Mycket intressant ny information framkommer vid inventeringen och i FiSt 4/22 kan du läsa om höjdpunkter under 2022.

För mer information kolla in hemsidan om Nationalstadsparken!