Anmälan till Södra Gotland 25-29 maj är nu öppnad!

Anmälan till Södra Gotland 25-29 maj är nu öppnad!

Missa inte chansen att besöka södra Gotland – en riktigt raritetsmagnet!

Återkommande gäster i maj har varit vaktel, aftonfalk, brun glada, turturduva och korttålärka, men även arter som vitnäbbad islom, rödhalsad gås, ägretthäger, fjällpipare, stäpphök, rostgumpsvala, härfågel, biätare, vassångare, lundsångare, brandkronad kungsfågel, svartpannad törnskata, gulhämpling och kornsparv kan vara aktuella.

Vi reser i minibussar och bor strategiskt på Sjövärnsgården invid raritetstäta Hoburgen, Rivet och Sundre Fågelstation.

För anmälan och mer information besök stof.nu