Rapport: Sveriges fåglar 2020

Nu är 2020 års upplaga av ”Sveriges fåglar” här. Rapporten, som publiceras årligen, ger oss en bild över hur det går för svenska fåglar. Särskilt fokus har i år ägnats kust- och havslevande arter. Övervakningen visar att det går fortsatt dåligt för ejdern – en av Östersjöns främsta karaktärsarter – och andra musselätande fåglar. Fiskätande fåglar, å andra sidan, går det övervägande bra för. Rapporten sammanställs av BirdLife Sverige och finns att ladda ner som PDF här nedan.

Ejder. Foto: Göran Nyrén