Tomas Viktor text och foto

BirdLife Sverige har startat ett informationsprojekt om den hotade Baltiska silltruten av rasen (Larus fuscus ssp fuscus) som häckar i Stockholm och övriga Östersjöområdet. Två olika informationsplatser byggdes upp på Skansen lördagen den 10 augusti en vid Spegeldammen nära entrén och en utanför det nyöppnade Baltic Sea center. Syftet var att lyfta fram skärgårdens fåglar och speciellt den hotade rasen av silltrut. BirdLife erbjöd barnaktiviteter som att rita och måla fåglar samt gå på fågelskådning förutom den information om alla Östersjöns fåglar som fanns tillgänglig. StOf passade på att informera om det pågående projektet Baltic Wings som syftar till att erbjuda skådare och naturturister bättre möjlighet att besöka skärgårdsområden under vår och höst. 

Baltic Wings informationen intresserade ett flertal besökare från Sverige men även från Indien, Kanada, Skottland och USA. Totalt förevisade informationsmaterial från hela centrala Östersjöområdet för 28 vuxna och 11 barn. Sex personer var redo att boka höstresor till Dagö om vi haft färdiga resepaket. De fick nu ingående information om hur de kunde kontakta vår associerade partner Dagen Haus på Dagö för beställning av skådarresor under höst och vår.    

Maria Eriksson och Ulrik Lötberg från BirdLife Sverige bygger upp montern för silltruts information som kombineras med StOF projektet Baltic Wings
Maria Eriksson och Ulrik Lötberg från BirdLife Sverige bygger upp montern för silltruts information som kombineras med StOF projektet Baltic Wings
Ulrik Lötberg från BirdLife berättar för Naturskyddsföreningens regionala representanter Ronny och Beatrice om våra skärgårdsprojekt.
Ulrik Lötberg från BirdLife berättar för Naturskyddsföreningens regionala representanter Ronny och Beatrice om våra skärgårdsprojekt.