Finnhamn turisttät destination med all service

En tre timmars båttur från Stockholm, rakt österut, tar dig till Finnhamn. Det är en av de största barrskogsklädda öarna i mellanskärgården innan du når den kargare ytterskärgården. Det stora gamla sommarhuset byggdes av en rik kolhandlare 1915, är nu ett år runt öppet vandrarhem med 70 bäddar. På ön finns också en restaurang öppen alla månader och flera hus och stugor att hyra. Det är populärt bland seglare och båtägare som kan hitta naturliga hamnar i vackra och vindskyddade vikar.

Den 13:e augusti 2020 besöktes Finnhamn för att förse turistanläggningen med optik för fågelskådning. Vi diskuterade också ytterligare samarbete mellan deras EU -projekt inom Leaderprogrammet och vårt Baltic Wings-projekt. Leaderprojektet på Finnhamn kommer bland annat att bygga ett fågeltorn i närheten av vandrarhemmet på en hög bergknalle som bedöms kunna erbjuda goda observationsmöjligheter av de sträckande fåglarna vår och höst.

Boendet på Finnhamn har varit förhållandevis välbelagt under sommaren beroende på den hemester många tvingats till. Hösten och nästa vår ser betydligt dystrare ut när det gäller beläggning på vandrarhem och stugor. Om ett globalt vaccinationsprogram genomförs under våren 2021 kan det förstås ändra förutsättningarna helt. Beroende på vaccinsituationen och om inte utländska besökare tillåts komma riskerar flertal av de våröppna boendena inte öppna eller ha väldigt begränsade öppettider.  

Den gamla kolhandlarvillan som nu fungerar som vandrarhem öppet året runt.
Andreas Ekeberg från Finnhamn Arkipelag AB (ansvarig för vandrarhemmet och infrastrukturen) och Pär Thunfors tillsynsman från skärgårdsstiftelsen under diskussion om marknadsföring av fågelskådning via Baltic Wings för besökarna på Finnhamn och närliggande skärgårdsområden. Foto: Tomas Viktor.
Projektet bistår med helt ny optik till anläggningarna på Finnhamn, som gästerna på ön kan låna. En tubkikare (Olivon 65 mm/48X) och fyra handkikare (Magni Pro 8X42) som hyrts av Gunnar Olsson foto placerades på Finnhamn för att användas av besökare under år 2020 och 2021. Foto: Tomas Viktor
Under hösten 2020 ska Finnhamn arkipelag Co bygga ett fågeltorn med medel från ett Leader-projekt. Ett utökat samarbete med Baltic Wings gällande optik och bestämningslitteratur kan ge besökarna ännu bättre förutsättningar för fågelskådning i mellersta delen av skärgården. Foto: Tomas Viktor
Utsikt mot öster från platsen där fågeltornet på Finnhamn kommer att byggas. Från tornet kommer man kunna studera de sista skogsklädda öarna i mellanskärgården innan ytterskärgården tar vid. Detta är en utmärkt plats för att studera fågelmigrationen i skärgården under vår och höst. Foto: Tomas Viktor.