Leverans av optik till Svedtiljas på Landsort

Gästerna som besöker hotell Lotsutkiken och restaurang Svedtiljas på Landsort kan nu få låna optik för naturstudier på ön. Projektet Baltic Wings som leds av StOF lånar ut 5 handkikare (Magni Pro 8X42) och en tubkikare (Olivon 20-48X 65 mm) till Svedtijas gäster. Erbjudandet är en del av de satsningar på lokala entrepenörer i centrala Östersjön som är ett av projektets huvudsyften. 

Åke Svedtilja och Tomas Viktor med optik på Landsort.
Åke Svedtilja som driver hotell Lotsutkiken och Restaurang Svedtiljas samt Tomas Viktor projektledare för Stockholmsdelen av Baltic Wings förevisar optiken som StOF lånar ut till turistverksamheten på Landsort.