Vårt skärgårdsprojekt Baltic Wings behöver förstärkning med en management-ansvarig på halvtid

Projektet, som ingår i Interreg-programmet Central Baltic, har snart avverkat två år. Det behövs nu omgående förstärkning fram till projektets avslut 31 december 2020.

StOF är lead partner, vilket innebär att vi har det övergripande ansvaret för projektets ekonomi samt att leverera rapporter från oss och våra projektpartners på Åland, Gotland och Lettland till sekretariatet i Åbo inom stipulerade tider. Arbetet innebär också att halvårsvis rapportera i Central Baltics databas avseende projektets ekonomi och verksamhet. 

Vi ansvarar även för att ta fram workplans och se till att informationsflödet mellan våra partners via olika kanaler fungerar. Vi ska också se till att projektets management-grupp, med en representant från varje partner, träffas varje halvår samt att den rådgivande styrgruppen erhåller information inför sina möten. 

Projektspråket är engelska. 

Erfarenhet av projektledning krävs, gärna av EU-stödda projekt. 

Mer info kan lämnas av StOF:s ordförande Tomas Viktor 073-443 88 35 eller vice ordförande Mats Grahn 070-650 02 54. 

Ansökan skickas till Tomas Viktor, [email protected]