Rivning av en fastighet på Ropstensslingan

På eftermiddagen den 5:e juni kontaktades jag av Victor Persson på Stockholms viltfågel rehab som berättade att ett äldre hus i Ropstens hamnområde höll på att rivas. Trevåningshuset hade tegeltak i flera etage där vittnen observerat misstänkta fågelbon av fiskmås, sädesärla och gråsparv. En video spreds som en löpeld på Facebook som visar en grävskopearm nära en mås som troligen vaktar ungar samt varnande småfåglar i bakgrunden. Victor hade tidigare pratat med exploateringskontoret i Stockholm samt Länsstyrelsen och bett om att arbetet skulle upphöra. Jag kontaktade exploateringskontoret och framförde min åsikt om det synnerligen olämpliga att riva hus i hamnmiljö under fåglarnas häckningstid. Till svar fick jag att arbetet avbrutits och att en inspektion skulle genomföras. Flera personer hade hört av sig i ärendet bl.a. från lantmäteriet och krävt att arbetet skulle avbrytas. En kvart senare ringde exploateringskontoret igen och meddelade att Länsstyrelsen gett grönt ljus till fortsatt rivning vilket skulle kunna göra att än fler fågelungar skulle dödas och framförallt utsättas för onödigt lidande.

Efter många turer under eftermiddagen lyckades Victor Persson få rivningsfirman att avbryta arbetet och gå med på att han gör en inspektion i den kvarvarande husdelen och under tegelpannorna tidigt nästa morgon. Victor och jag träffades som hastigast på kvällen och studerade hur en inspektion skulle kunna genomföras via en skylift som rivningsfirman ställt till förfogande. Gråsparvar pilade in och ut från minst 10 olika presumtiva boplatser samt minst ett par sädesärla matade ungar under pannorna. Fiskmåsarna satt på olika delar av taket och letade troligen efter sina ungar som sannolikt försvunnit i den första rivningsvågen.

På morgonen den 6:e juni kontrollerar Victor så mycket av taket samt övriga skrymslen som han kommer åt med tanke på sin egen säkerhet. Ett flertal sparvbon fanns under pannorna men endast ETT ägg av gråsparv kunde omhändertas. Inga andra bon med ägg eller ungar observerades. Därmed kunde han ge klartecken till rivningsfirman NKR att fortsätta arbetet.

På ett sätt medförde detta rivningsarbete, som fått klartecken i efterhand, att ett positivt samarbete upprättades för framtida rivningsprojekt. Victor Persson kommer att kontaktas av NKR vid ALLA rivningsarbeten firman genomför och bistå med flytt/omhändertagande av fågelungar från de aktuella fastigheterna. Detta medför att främst mås/trutungar kan omplaceras till lämpligare miljöer där deras föräldrar kan fortsätta att mata dom och skydda ungarna mot stadens faror.

PS Victor Persson får skäligt betalt av NKR för detta biståndsarbete

Tomas Viktor Ordf StOF   

halvt hus

Kvarvarande dryga hälften av huset sett från västra sidan där främst tegeltaken verkade vara presumtiva boplatser.

 

Victor i skylift

Victor med kranförare på plats för inspektion av möjliga boplatser under tegelpannor

FN:s Biodiversitetsdag den 22 maj

av Tomas Viktor

Redan år 1992 instiftades biodiversitetsdagen av FN i samband med Rio konferensen för att uppmärksamma allmänhet och beslutsfattare på den allt snabbare förlusten av biologisk mångfald som sker runt om i världen.  Jämförelser kan göras med det stora meteoritnedslaget för 65 miljoner som ledde till att flertalet dinosaurier dog ut. Skillnaden är att nu är det människans påverkan på alla livsmiljöer på klotet som hotar en stor mängd arters fortlevnad. Under årets dag anordnades runt om i hela landet minst 178 olika evenemang för att uppmärksamma vikten av att alla arter behövs för att upprätthålla balansen i ekosystemen.

I samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning deltog jag i en holkuppsättningskampanj i Sätraskogens naturreservat med förskolebarn från Sätra. Barnen hade fått nytillverkade holkar för mesar levererade till förskolan som de sedan målat i vackra färgmönster. Arborister från Jackson trädvård bistod barnen med uppsättning av holkarna på platser där de brukade samlas och prata om naturen och allt liv som finns runt omkring oss.

Innan holkarna spikades upp tittade vi på bilder av olika fågelarter och barnen fick önska sig vilken art som skulle bosätta sig i ”deras” holk. De färggranna fåglarna var de som främst önskades som bosättare i holkarna men blåmes och talgoxe var även helt OK.

holkar

Love Örsan parkingenjör på Skärholmens stadsdelsförvaltning förevisar stolt de vackra holkarna som barnen målat inför uppsättningen i lämpligt träd som barnen fick utse.

Barn

Barnen väntar spänt på att holken skall firas upp och spikas fast i lämpligt utvalt träd.

Arborist

Arborist i full färd med att spika upp en av barnens holkar.

Holk i träd

De vackert målade holkarna bryter av som små konstverk i vårgrönskan.

Rapportera backsvalehäckningar

Även i sommar kommer Bengt Legnell att kontrollera och räkna backsvalehäckningar i Stockholms län, Upplands län och Sörmlands län. Han vill gärna ha hjälp med detta. Så om du hittar backsvalor i din närhet – rapportera inte bara till artportalen, utan också till [email protected]

Backsvala

Backsvala: bild från Wikimedia commons

Om fler än enstaka svalor ses under häckningstid, ligger det ofta en koloni inom en kilometers radie. Metodiken med att räkna är enkel och består i att räkna antalet hål. Detta bör göras i början av juni, men det går också att räkna senare på sommaren. Du får gärna försöka räkna antalet svalor, men det är hålen som är det viktigaste. Försök dock gärna att bedöma om antalet hål och antalet svalor stämmer någorlunda överens.

StOF kommer att gå vidare med frågan och verka för att ge skydd åt backsvalehäckningar i vårt område.

Vi är tacksamma för all hjälp – backsvalorna behöver vårt stöd!

/Anders Lennartsson

”Special” om fåglar på golfbanor i nya numret av vår tidskrift

Under andra halvan av maj kommer nummer 2 av Fåglar i Stockholmstrakten i era brevlådor. Det innehåller denna gång en ”Special” om fåglar på golfbanor, men också många andra artiklar, bland annat reportage om Landsorts Fågelklubb och Bornsjöområdet. Vi berättar det senaste om ugglebesöken i stan och sist men inte minst innehåller numret höstprogrammet!

Numret pryds av en hornuggla, fotograferad av Fredrik Norling.

Högt tryck på exkurisionen till Sandemar

Mats Grahn meddelar:

”Det är många som vill följa med på exkursionen ”Tidiga vårfåglar i Sandemar” nu på Söndag den 15/4, just nu är det 35 personer anmälda och jag kommer stänga anmälningen vid 40 personer.

Jag vill be att de som vill komma med i mån av möjlighet försöker samåka eller ta bussen, eftersom parkeringsmöjligheterna är begränsade ca 25 bilar får plats. Buss 869 kommer till hållplats Svärdsnäsviken kl 09.32 lagom till när vi skall samlas vid parkeringsplatsen vid Sandemars naturreservat.”

Daglediga sökes till förskoleprojekt

Barn som skådar fågel

Barn som skådar fågel (lånad bild från Wikimedia commons)

Vi fick ett mejl från en förskola:

”Hej! Jag är förskollärare i en

 Förskola på Norrmalm, Stockholm. Vi har många fåglar runtomkring oss och barnen är nyfikna. Nu undrar jag om någon i eran förening skulle ha lust och tålamod att hjälpa barnen och oss pedagoger att utöka våra ornitologiska kunskaper.”

Vi hoppas nu att det finns någon som skulle ha lust och möjlighet att hjälpa till med detta. Du/ni kan få stöd och råd från oss i StOFs styrelse, det är bara att vända sig till Anders Lennartsson, [email protected].

/Anders Lennartsson