Stockholms ornitologiska förening genomför sitt årsmöte digitalt – information till deltagare

Med anledning av den rådande situationen med coronavirusets spridning i samhället och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har Stockholms ornitologiska förening valt att genomföra årets årsmöte digitalt. Att tvingas genomföra årsmötet digitalt är inte idealiskt men styrelsen anser att det är angeläget att årsmötet genomförs och det skapar förutsättningar för föreningen att satsa framåt och möta utmaningar. Årsmötet äger rum som planerat 20 april kl 19.00. Vi kommer att följa vår ordinarie agenda för ett årsmöte. Vi är tacksamma om vi får medlemmarnas stöd i att genomföra detta och hoppas att alla som vill medverka vid årsmötet tar sig tid att förbereda sig lite extra för att kunna medverka på mötet på ett bra sätt. Om du vill medverka vid årsmötet, så anmäl dig via mail till [email protected] . Anmälan ska göras senast 16 april. När du har anmält dig kommer du i god tid innan mötet få en länk till årsmötet och instruktioner för hur du gör för att ansluta till mötet.Vi återkommer snart med stöd för att delta i ett digitalt årsmöte. Vi kommer dels att lägga upp en länk för att du själv ska kunna testa din teknik och bekanta dig med verktyget, Zoom, som vi använder för mötet. Vi kommer även att bjuda in till ett förmöte i verktyget för de som så önskar. Mer info om detta kommer efter Påsk.

Inställd innekväll

Tyvärr är innekvällen måndagen 23e mars inställd på grund av Corona-viruset. Vi hoppas kunna göra ett nytt försök i höst att få se och höra Bengt Legnell berätta om Sydostasiens fåglar.

Vill du veta mer om Baltic Wings planer för Vårbergstoppen?

Projektet Baltic Wings bjuder in till förevisning av planerna för byggande av infrastruktur på Vårbergstoppen i samband med den regionala örnräkning som går av stapeln den 29/2 10:00-12:00.

För att öka kunskapen och förståelsen för våra inhemska fåglars utseende, uppträdande och flyttvanor planerar projektet att utnyttja den konstgjorda kullen Vårbergstoppen i sydvästra Stockholm som observationslokal. Ett flertal personer har genomfört fågelstudier i området sedan 1980-talet. Kullen fungerar som en flygfyr vilken fåglarna använder när de flyttar söderut på hösten och norrut på våren. Förslag på hur området skulle kunna nyttjas på bästa sätt för fågelskådning har utarbetats tillsammans med Skärholmens stadsdelsförvaltning. Målsättningen är att öka förståelsen för fåglar och natur hos barn, skolungdomar, nyanlända och funktionsvarierade. Denna kunskap skall ses som en inkörsport till att även kunna besöka t.ex. skärgården och få uppleva den speciella kustfågelfaunan och besöka boenden och anläggningar i detta världsunika område. 

Välkomna till förevisningen av infrastrukturplanerna som startar ca 12:30 efter att örnräkningarna slutförts för dagen och resultaten är inrapporterade till Fältstationen Rördrommen i Strängnäs.

// Tomas Viktor projektledare Baltic Wings Stockholms skärgård

Förrymda fåglar i nästa nummer av FiSt

FiST omslag 1:2020


Den här gången kan redaktionen bjuda på ett ovanligt exklusivt material: en artikel som berättar om en rad märkliga fynd av förrymda fåglar i Stockholmsområdet genom åren. Mats Gothnier har gjort en djupdykning. Fågelporträttet denna gång handlar och trädlärka, och bland vinterns rariteter uppmärksammar vi såväl det stora inflödet av tallbitar som den svarthalsade trasten i Akalla. Numret kommer ut i mitten av februari. Omslagsfoto: Teo Carselind