Rapportera Ljungpipare, Tofsvipor och Storspovar 10-20 oktober 2020!

Under perioden 10-20 oktober riktas särskilt fokus mot höstrastande ljungpipare, tofsvipor och storspovar i hela Europa. Detta i regi av International Wader Study Group. För ljungpipare och tofsvipa är detta en upprepning av liknande initiativ som tidigare genomförts 2003, 2008 och 2014. Från Sverige rapporterades förra gången (2014) inte mindre än 135 000 ljungpipare och 94 000 tofsvipor. Storspovar har tidigare inte ingått. Hur många individer av dessa arter finns i Sverige i oktober i år? Hjälp gärna till att ta reda på detta!

Samordnade inventeringar genomförs i flera länder och i många områden som normalt hyser större antal av arterna i fråga vid denna tid på året. Samtidigt samlas också spontant rapporterade uppgifter in. Därför uppmanas alla intresserade att rapportera de ljungpipare, tofsvipor och storspovar som ses under denna period. Rapportera som vanligt i Artportalen och var gärna noga med att förse observationerna med så detaljerade uppgifter som möjligt om lokal, antal, datum och klockslag.

Om ni har frågor kontakta: [email protected]

Ge bort ett medlemskap 2021 i julklapp

Ett medlemskap i Stockholms Ornitologiska Förening kostar bara 200 kr. För den summan får mottagaren under nästa år:

  • 4 nummer av Fåglar i Stockholmstrakten
  • Möjlighet att medverka i föreningens alla aktiviteter
  • Glädjen att bidra till det fågelskyddsarbete som föreningen bedriver

Beställ julklappen – eller varför inte flera? – på vår hemsida, www.stof.nu/medlem

Nummer 3 2020 av tidskriften snart i brevlådan

Årets tredje nummer av medlemstidskriften utkommer kring 15 oktober. Som vanligt kan vi bjuda på rolig och intressant läsning, bland annat om vårens sträckskådning på Mälarklippan, som blev något utöver det vanliga då coronan kraftigt begränsade skådningen på annat håll. Ett uppslag ägnas vårens ”lärkfalksfrossa” vid Angarnssjöängen och den art som tas upp i Fågelporträttet den här gången är sädgås.

Omslag Fist 03.2020
En grönfink pryder omslaget till nummer 3 2020. Bilden är tagen av Paolo Sangregorio.

Räkna fåglar från Vårbergstoppen under Europeiska fågelräknings-helgen (EBC) 3-4 oktober.

Fågelstudierna sker mellan 06:30-ca 11:00. Vi träffas på parkeringen utanför Vårbergs fd sjukhem vid 06:15 för en vidare promenad upp till den östra topplatån. Man kan ta sig dit genom att följa de asfalterade gångvägarna både på södra och norra sidan av toppen. Kom ihåg varma kläder och skor samt en rejäl matsäck och glöm inte din kikare. Några kikare finns för utlåning.

Vi skådar fågel och räknar alla individer vi ser och upprättar artlistor samt summerar antalet som flyger förbi. Under goda väderförhållanden passerar minst 1500 individer av 40 arter området under en förmiddag. 

Därefter förevisar projektledaren för vårt EU-projekt Baltic Wings den infrastruktur som staden låtit bygga för att underlätta för fågelskådning och naturstudier i anslutning till toppen.

Varmt välkomna!! hälsar Tomas Viktor projektledare Baltic Wings Stockholms skärgård

Innekväll inställd

Tyvärr måste vi ställa in Teet Sirotkins fågellätes-kväll den 23e September. Men håll ut, vi gör nytt försök så fort världen är sig lik igen…