Årets art 2021

Östersjösilltrut är först ut

Årets art är en ny satsning inom föreningen. Projektet innebär att StOF under året ägnar särskild uppmärksamhet åt en art som av olika anledningar förtjänar en stund i rampljuset. Det görs genom aktiviteter, fågelskyddsarbete och artiklar i vår tidskrift Fåglar i Stockholmstrakten. År 2021 riktar vi vår uppmärksamhet mot den hotade östersjösilltruten.


Östersjösilltrut

Silltruten känns igen på sina gula ben och sammetssvarta ovansida.

Utseende och ekologi
Östersjösilltrut (Larus fuscus fuscus), den underart av silltrut som förekommer hos oss, kännetecknas i vuxen ålder av sina gula ben och sammetssvarta ovansida.

Arten häckar framför allt i kolonier på trädlösa ytterskär, men också i okänd utsträckning på hustak i innerstan. Tidigt i maj lägger honan normalt tre ägg som ruvas av båda föräldrarna. Ungarna lämnar boet tidigt och blir flygga när de är omkring 40 dagar gamla. Det tar lång tid för dem att uppnå en reproduktiv ålder – vanligtvis fyra år. Födan består främst av fisk, men även daggmask och insekter står på menyn.

I juli – början av oktober flyttar östersjösilltruten mot varmare breddgrader. De flyttar då mot sydsydost ner till medelhavsländerna och Svarta havet, för att sedan ta sig till tropiska Afrika där de har sina vinterkvarter. Flytten tillbaka sker i mars-april. Icke-könsmogna individer tenderar att inte återvända förrän de nått vuxen ålder.

Hot
Populationen var på kraftig tillbakagång under andra halvan av 1900-talet. Lyckligtvis har minskningen klingat av på senare år, men trots det beräknas endast 4 500 – 9 000 par finnas kvar i landet (2010). Det är oroväckande, inte minst eftersom våra svenska östersjösilltrutar utgör en stor del av världspopulationen (uppskattningsvis 40 % år 2005).

I rödlistan från 2020 kategoriseras underarten som sårbar. Bedömningen baserades bland annat på försämrad habitatkvalitet till följd av en försämrad havsmiljö, och negativ påverkan från konkurrens, predation och sjukdomar.

Aktiviteter

Tidskriften
I vår tidskrift Fåglar i Stockholmstrakten får vi bland annat följa den GPS-försedda silltruten Gullivers resa tur och retur till sitt vinterkvarter i Tanzania. För att få tidskriften måste du vara medlem i StOF. Är du inte medlem? Gå med här.

Exkursioner
Den 21 maj anordnar vi en exkursion där du som är ny på trutskådning får bekanta dig med dessa fascinerande fåglar. Fler aktiviteter kan bli aktuella. De läggs in i vårt program, som du hittar här.

Fågelskydd
Silltrutar häckar gärna på tak, men vi vet inte mycket om var. Hjälp oss att samla in kunskap genom att rapportera dina observationer på Artportalen. Inkludera gärna häckningskriterier, om du ser tecken på sådana. Håll extra utkik efter färgmärkta trutar.

Under våren har vi som ambition att livesända en silltruthäckning. Det gör vi både i forsknings- och utbildningssyfte. Mer info om det kommer här på hemsidan och i sociala medier.


Kontakt

Projektgruppen består av
Anna Lotsander (projektledare)
Eva Johansson
Per Claesson

Har du frågor, synpunkter eller tips? Maila:
[email protected]