Kommittén för fågelskydd


Foto: Fredrik Anmark

Vårt arbete

Fågelskyddskommittén ansvarar för föreningens arbete med riktade skyddsåtgärder för hotade arter och deras livsmiljöer. Detta görs bland annat genom inventeringar, övervakning av exploateringsplaner, och kunskapsspridning. Kommittén skriver även remissvar över myndighetsbeslut om fågelskyddsärenden. Medlemmarna i kommittén utses av StOFs styrelse och är idag fem till antalet.

Kontakt

Kontakta oss gärna om du har tips som kan vara relevanta för vårt arbete eller om du har frågor kring hur vi jobbar.

Sammankallande: Sören Lindén
Mailadress: [email protected]