Härom dagen landade ett inbetalningskort hos många medlemmar, medlemskap för 2019. Några har undrat om det är rätt avsändare, rätt bg, m m. Ja, det är det!

Vi i SToF använder oss av SOF-Birdlife Sveriges system för att kunna hantera inbetalningarna på ett smidigt sätt, dvs via OCR nr. Betalar man via vårt eget pg blir allt en manuell behandling. Vi hänvisar bara nya medlemmar till vårt pg innan de är inne i systemet.