Studiefrämjandet fyller på sitt program. Som vanligt får medlemmar i StOF 10% på inträdet. Här är vad som händer i maj.

16 maj
Ringmärkning av fåglar – föreläsning på Ringmärkningscentralen, Naturhistoriska riksmuseet, med Thord Fransson
https://www.studieframjandet.se/stockholms-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2019/mars/ringmarkning-av-faglar-/

21 maj
Skåda fågel – vårfåglar på Djurgården med Henrik Waldenström
https://www.studieframjandet.se/stockholms-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2019/maj/skada-fagel—varfaglar-pa-djurgarden-/

27 maj
Skåda fågel – vårfåglar på Djurgården med Henrik Waldenström
https://www.studieframjandet.se/stockholms-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2019/juni/skada-fagel—varfaglar-pa-djurgarden-/