I mitten av månaden utkommer nummer 4 av Fåglar i Stockholmstrakten. Tidskriften du får som är medlem i Stockholms Ornitologiska Förening – för det är du väl, om du läser det här? Kostar bara 200:- för 2021.

76 fullspäckade sidor denna gång! Läs om den första lappugglehäckningen i vårt område, rekordhösten på Landsorts Fågelstation, Sandhamn som fågellokal (i Värt en omväg), fågelmatning, den senaste tidens rariteter, vinterhämpling (Fågelporträttet), ett reportage från berguvsinventeringen med mera. Sist men inte minst: ett FULLMATAT VÅRPROGRAM med aktiviteter som du som medlem kan delta i gratis eller till självkostnadspris (programmet publiceras också här på hemsidan). 

Tidningsomslag
Omslagsbilden på lappugglor är tagen av Anders Bouvin.