Även i sommar kommer Bengt Legnell att kontrollera och räkna backsvalehäckningar i Stockholms län, Upplands län och Sörmlands län. Han vill gärna ha hjälp med detta. Så om du hittar backsvalor i din närhet – rapportera inte bara till artportalen, utan också till [email protected]

Backsvala

Backsvala: bild från Wikimedia commons

Om fler än enstaka svalor ses under häckningstid, ligger det ofta en koloni inom en kilometers radie. Metodiken med att räkna är enkel och består i att räkna antalet hål. Detta bör göras i början av juni, men det går också att räkna senare på sommaren. Du får gärna försöka räkna antalet svalor, men det är hålen som är det viktigaste. Försök dock gärna att bedöma om antalet hål och antalet svalor stämmer någorlunda överens.

StOF kommer att gå vidare med frågan och verka för att ge skydd åt backsvalehäckningar i vårt område.

Vi är tacksamma för all hjälp – backsvalorna behöver vårt stöd!

/Anders Lennartsson