På eftermiddagen den 5:e juni kontaktades jag av Victor Persson på Stockholms viltfågel rehab som berättade att ett äldre hus i Ropstens hamnområde höll på att rivas. Trevåningshuset hade tegeltak i flera etage där vittnen observerat misstänkta fågelbon av fiskmås, sädesärla och gråsparv. En video spreds som en löpeld på Facebook som visar en grävskopearm nära en mås som troligen vaktar ungar samt varnande småfåglar i bakgrunden. Victor hade tidigare pratat med exploateringskontoret i Stockholm samt Länsstyrelsen och bett om att arbetet skulle upphöra. Jag kontaktade exploateringskontoret och framförde min åsikt om det synnerligen olämpliga att riva hus i hamnmiljö under fåglarnas häckningstid. Till svar fick jag att arbetet avbrutits och att en inspektion skulle genomföras. Flera personer hade hört av sig i ärendet bl.a. från lantmäteriet och krävt att arbetet skulle avbrytas. En kvart senare ringde exploateringskontoret igen och meddelade att Länsstyrelsen gett grönt ljus till fortsatt rivning vilket skulle kunna göra att än fler fågelungar skulle dödas och framförallt utsättas för onödigt lidande.

Efter många turer under eftermiddagen lyckades Victor Persson få rivningsfirman att avbryta arbetet och gå med på att han gör en inspektion i den kvarvarande husdelen och under tegelpannorna tidigt nästa morgon. Victor och jag träffades som hastigast på kvällen och studerade hur en inspektion skulle kunna genomföras via en skylift som rivningsfirman ställt till förfogande. Gråsparvar pilade in och ut från minst 10 olika presumtiva boplatser samt minst ett par sädesärla matade ungar under pannorna. Fiskmåsarna satt på olika delar av taket och letade troligen efter sina ungar som sannolikt försvunnit i den första rivningsvågen.

På morgonen den 6:e juni kontrollerar Victor så mycket av taket samt övriga skrymslen som han kommer åt med tanke på sin egen säkerhet. Ett flertal sparvbon fanns under pannorna men endast ETT ägg av gråsparv kunde omhändertas. Inga andra bon med ägg eller ungar observerades. Därmed kunde han ge klartecken till rivningsfirman NKR att fortsätta arbetet.

På ett sätt medförde detta rivningsarbete, som fått klartecken i efterhand, att ett positivt samarbete upprättades för framtida rivningsprojekt. Victor Persson kommer att kontaktas av NKR vid ALLA rivningsarbeten firman genomför och bistå med flytt/omhändertagande av fågelungar från de aktuella fastigheterna. Detta medför att främst mås/trutungar kan omplaceras till lämpligare miljöer där deras föräldrar kan fortsätta att mata dom och skydda ungarna mot stadens faror.

PS Victor Persson får skäligt betalt av NKR för detta biståndsarbete

Tomas Viktor Ordf StOF   

halvt hus

Kvarvarande dryga hälften av huset sett från västra sidan där främst tegeltaken verkade vara presumtiva boplatser.

 

Victor i skylift

Victor med kranförare på plats för inspektion av möjliga boplatser under tegelpannor