Skåneresan 19-22 januari, platser finns kvar. Det brukar finnas ett antal unga kungsörnar i Skåne på vintern. Med sina, relativt sett, milda vintrar kan Skåne bjuda på många intressanta fåglar under vintern, då skådarverksamheten går på lågvarv här hemma i Stockholmstrakten. Och den som är intresserad av att årskryssa kan få en pangstart. Vi kommer att få se en mängd gäss och andra övervintrare, förhoppningsvis också ett antal rovfågelarter samt sjöfågel. Läs mer om hur du anmäler dig i programmet.