I mitten av december utkommer nummer 4 2018 av Fåglar i Stockholmstrakten. Som vanligt ett fullspäckat nummer, med flera artiklar om övervintrande arter – små tuffingar bland annat – ett nytt reportage ”bakom kulisserna” hos Naturhistoriska Riksmuseet, vårprogrammet och Fågelrapporten för 2017.
Fist 4.2018 omslag