Under andra halvan av maj kommer nummer 2 av Fåglar i Stockholmstrakten i era brevlådor. Det innehåller denna gång en ”Special” om fåglar på golfbanor, men också många andra artiklar, bland annat reportage om Landsorts Fågelklubb och Bornsjöområdet. Vi berättar det senaste om ugglebesöken i stan och sist men inte minst innehåller numret höstprogrammet!

Numret pryds av en hornuggla, fotograferad av Fredrik Norling.