Med anledning av den rådande situationen med coronavirusets spridning i samhället och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har Stockholms ornitologiska förening valt att genomföra årets årsmöte digitalt. Att tvingas genomföra årsmötet digitalt är inte idealiskt men styrelsen anser att det är angeläget att årsmötet genomförs och det skapar förutsättningar för föreningen att satsa framåt och möta utmaningar. Årsmötet äger rum som planerat 20 april kl 19.00. Vi kommer att följa vår ordinarie agenda för ett årsmöte. Vi är tacksamma om vi får medlemmarnas stöd i att genomföra detta och hoppas att alla som vill medverka vid årsmötet tar sig tid att förbereda sig lite extra för att kunna medverka på mötet på ett bra sätt. Om du vill medverka vid årsmötet, så anmäl dig via mail till [email protected] . Anmälan ska göras senast 16 april. När du har anmält dig kommer du i god tid innan mötet få en länk till årsmötet och instruktioner för hur du gör för att ansluta till mötet.Vi återkommer snart med stöd för att delta i ett digitalt årsmöte. Vi kommer dels att lägga upp en länk för att du själv ska kunna testa din teknik och bekanta dig med verktyget, Zoom, som vi använder för mötet. Vi kommer även att bjuda in till ett förmöte i verktyget för de som så önskar. Mer info om detta kommer efter Påsk.