Järvafältet har fått landets första (och största) tornseglarhotell! StOF har låtit tillverka 100 holkar som nu har satts upp på Bibelladan vid Säby gård. Projektet har blivit verklighet tack vare samarbetet med Järfälla kommun och kommunekologen Katarina Ekestubbe. Holkarna levererades av Daniel Stenberg till kommunen under sommaren 2020. De har därefter målats med falurödfärg för att smälta in i den kulturhistoriska miljön, där tornseglarna nu har fått en hel radhuslänga att bosätta sig i. Platsen ger väldigt goda förutsättningar för att skapa en livskraftig och publik koloni med tornseglare. Vi hoppas att ladan i framtiden får namnet Tornseglarladan!