Under januari månad arbetar arborister med att sätta upp 70 nya holkar på och omkring Vårbergstoppen. Holkarna kommer att bli hem för mes, stare, trädkrypare, skogsduva, göktyta, grå flugsnappare, tornfalk, kattuggla, fladdermus och fjäril.

Läs mer på stadens sida: http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Trafik–Stadsmiljo/Varbergstoppen-far-nya-fagelholkar-inom-Stockholms-stads-satsning-Gronare-Stockholm/