Foto: Stefan Berndtsson, CC

Lunds universitet kommer mellan 2019-2021 att bedriva en rikstäckande inventering av mindre hackspett. Målet är att se hur beståndet har förändrats sedan inventeringen på 1980-talet. Nu söker dem frivilliga inventerare. Det finns en del lediga rutor i Stockholms rapportområde, men annars kan man föreslå att få en ruta närmare där man bor. Läs mer på länken.
https://www.biologi.lu.se/projekt-mindre-hackspett/inventera-mindre-hackspettar