Tidskriften

Fåglar i Stockholmstrakten är StOF:s medlemstidskrift. Den kommer ut med fyra nummer per år. Bli medlem så får du den!

Har du förslag till artiklar, notiser eller bilder? Mejla oss på [email protected] så tar vi kontakt! Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material.

Redaktör
Eva Stenvång Lindqvist, [email protected]

Redaktion
Monica Ahlberg (bildredaktör), [email protected]
Mats Bråstedt
Mats Gothnier
Kerstin Nordenadler
Paolo Sangregorio (grafisk form), [email protected]
Örjan Sjögren
Hans-Georg Wallentinus

Ansvarig utgivare
Tomas Viktor, [email protected]

Annonser
Kontakta Paolo Sangregorio, [email protected]

Adressändring, utebliven tidning samt köp av extra nummer
Mejla [email protected]

FiStpolicy

Annonsmått och priser pdf

FiST nr 1 2018
Sträckspecial och ny vinjett i nummer 1 2019 av Fåglar i Stockholmstrakten 
I årets första nummer av tidskriften bjuder redaktionen på något alldeles extra – en Special om bra sträcklokaler i vårt rapportområde, där erfarna sträckskådare medverkat med artiklar. Premiär också för en ny vinjett: ”Fågelfnatt” – sidor som vill inspirera till att vuxna och barn gör saker tillsammans på temat fåglar för att utveckla fågelintresset hos de små. Här samarbetar vi med Karin Border, förskollärare, samt Lars-Åke Janzon, tidigare jourhavande biolog på riksmuseet som kommer att svara på barns fågelfrågor.Numret kommer i brevlådorna framåt mitten av februari. Omslagsbilden, av en kustlabb, har tagits av Niclas Ahlberg. 

Utgåvor 2019

Här nedan finner du årets utgåvor

FiSt nr 1 2018

Stockholms Ornitologiska Förening (StOF)              
Box 1081, 101 39 STOCKHOLM

Plusgiro 577991-3