Tidskriften

Fåglar i Stockholmstrakten är StOF:s medlemstidskrift. Den kommer ut med fyra nummer per år. Bli medlem så får du den!

Har du förslag till artiklar, notiser eller bilder? Mejla oss på [email protected] så tar vi kontakt! Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material.

Redaktör
Eva Stenvång Lindqvist, [email protected]

Redaktion
Monica Ahlberg (bildredaktör), [email protected]
Mats Bråstedt
Mats Gothnier
Kerstin Nordenadler
Paolo Sangregorio (grafisk form), [email protected]
Örjan Sjögren
Hans-Georg Wallentinus

Ansvarig utgivare
Tomas Viktor, [email protected]

Annonser
Kontakta Paolo Sangregorio, [email protected]

Adressändring, utebliven tidning samt köp av extra nummer
Mejla [email protected]

FiStpolicy

Annonsmått och priser pdf

FiST nr 1 2018
Snart dags för nästa nummer av Fåglar i Stockholmstrakten!
I mitten av december utkommer nummer 4 2018 av Fåglar i Stockholmstrakten. Som vanligt ett fullspäckat nummer, med flera artiklar om övervintrande arter – små tuffingar bland annat – ett nytt reportage ”bakom kulisserna” hos Naturhistoriska Riksmuseet, vårprogrammet och Fågelrapporten för 2017. 

Utgåvor 2018

Här nedan finner du årets utgåvor

FiSt nr 1 2018

Stockholms Ornitologiska Förening (StOF)              
Box 1081, 101 39 STOCKHOLM

Plusgiro 577991-3