Tidskriften

Fåglar i Stockholmstrakten är StOF:s medlemstidskrift. Den kommer ut med fyra nummer per år. Bli medlem så får du den!

Har du förslag till artiklar, notiser eller bilder? Mejla oss på [email protected] så tar vi kontakt! Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material.

Redaktör
Eva Stenvång Lindqvist, [email protected]

Redaktion
Mats Bråstedt
Mats Gothnier
Kerstin Nordenadler
Erik Peurell (bildredaktör) [email protected]
Paolo Sangregorio (grafisk form), [email protected]
Örjan Sjögren

Ansvarig utgivare
Tomas Viktor, [email protected]

Annonser
Kontakta Paolo Sangregorio, [email protected]

Adressändring, utebliven tidning samt köp av extra nummer
Mejla [email protected]

FiStpolicy

Annonsmått och priser pdf

 

 

FiST nr 1 2018
Förrymda fåglar i det aktuella numret av FiSt
Den här gången kan redaktionen bjuda på ett ovanligt exklusivt material: en artikel som berättar om en rad märkliga fynd av förrymda fåglar i Stockholmsområdet genom åren. Mats Gothnier har gjort en djupdykning. Fågelporträttet denna gång handlar och trädlärka, och bland vinterns rariteter uppmärksammar vi såväl det stora inflödet av tallbitar som den svarthalsade trasten i Akalla. Omslagsfoto: Teo Carselind

De senaste utgåvorna

FiSt nr 1 2018
FiSt nr 1 2018

Stockholms Ornitologiska Förening (StOF)              
Box 1081, 101 39 STOCKHOLM

Plusgiro 577991-3