Tidskriften

Fåglar i Stockholmstrakten är StOF:s medlemstidskrift. Den kommer ut med fyra nummer per år. Bli medlem så får du den!

Har du förslag till artiklar, notiser eller bilder? Mejla oss på [email protected] så tar vi kontakt! Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera insänt material.

Redaktör
Eva Stenvång Lindqvist, [email protected]

Redaktion
Monica Ahlberg (bildredaktör), [email protected]
Mats Bråstedt
Mats Gothnier
Kerstin Nordenadler
Paolo Sangregorio (grafisk form), [email protected]
Örjan Sjögren
Hans-Georg Wallentinus

Ansvarig utgivare
Tomas Viktor, [email protected]

Annonser
Kontakta Paolo Sangregorio, [email protected]

Adressändring, utebliven tidning samt köp av extra nummer
Mejla [email protected]

FiStpolicy

Annonsmått och priser pdf

 

 

FiST nr 1 2018
Fågelungar, fåglar på Skansen, Broängarna med mera  i nummer 2 2019 av Fåglar i Stockholmstrakten 
Nästa nummer av Fåglar i Stockholmstrakten utkommer i mitten av maj. Drygt 70 sidor med trevlig läsning! Vi tar bland annat upp det för årstiden aktuella ämnet fågelungar, tar en titt på Skansens fågelliv – i och utanför burarna – och slår ett slag för en bättre rapportering av häckningskriterier.
Under vinjetten Fågelporträttet skriver vi om citronärlan och Värt en omväg är denna gång Broängarna. Omslagets törnsångare är fotograferad av vår formgivare Paolo Sangregorio. 

Utgåvor 2019

Här nedan finner du årets utgåvor

FiSt nr 1 2018
FiSt nr 1 2018

Stockholms Ornitologiska Förening (StOF)              
Box 1081, 101 39 STOCKHOLM

Plusgiro 577991-3