Vårbergstoppen får nya fågelholkar inom stadens satsning Grönare Stockholm

Under januari månad arbetar arborister med att sätta upp 70 nya holkar på och omkring Vårbergstoppen. Holkarna kommer att bli hem för mes, stare, trädkrypare, skogsduva, göktyta, grå flugsnappare, tornfalk, kattuggla, fladdermus och fjäril.

Läs mer på stadens sida: http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Trafik–Stadsmiljo/Varbergstoppen-far-nya-fagelholkar-inom-Stockholms-stads-satsning-Gronare-Stockholm/

Hur mår Östermalmsuven?

Hur mår Östermalmsuven?

Under november uppehöll sig en berguv på Östermalm och orsakade en del rabalder. Uven observerades sitta på biltak, balkongräcken men även på trottoaren där både nyfångad råtta, gräsand och duva förtärdes med god aptit. På foton av uven såg fågelns ena öga ut att vara skadat och hornhinnan var vitfärgad. Om fågeln fått vara ifred under sina måltider hade nog allt varit frid och fröjd men närgången uppvaktning av folk med kameror och mobiltelefoner störde uven. Det höll på att sluta i en allvarlig olycka på Valhallavägen när en cyklist som gått i gatan höll på att bli överkörd av en bil som kom bakifrån. Uven stördes så mycket under måltiden att den sonika flög ut på gatan och krockade/skrämde cyklisten som ej hann parera för fågeln. 

Till slut uppmanades Victor Persson på Stockholms vildfågel rehab (SVR) att försöka fånga in uven och undersöka ögat och se om det var behandlingbart. Infångandet gick smidigt och samtidigt fick polisen det lungnare på Övfre Östermalm då uven tidigare orsakat bl.a. trafikstockning när folk ville få en skymt av ugglan. 

Efter transport till rehab kliniken utfördes en första examinering av uven. Inga andra skador än det vitfärgade ögat kunde konstateras. Behandling av ögat påbörjades med kortison och ugglan fick tillgång till rikligt med mat. Ugglan svarar bra på terapin och ögat kan nu anas genom den vita hornhinnan. Uven har även lagt på hullet och väger dryga 3 kg vilket indikerar en hona. Jag besökte kliniken den 26/12 och kunde själv se en mycket kavat välväxt berguv som ej protesterade vid behandling med ögondroppar.

Fotona visar berguven vid och efter behandling med ögondroppar på kliniken

//Tomas Viktor

Uven får ögondroppar
Uven efter ögondroppar

Angående inbetalningskort

Härom dagen landade ett inbetalningskort hos många medlemmar, medlemskap för 2019. Några har undrat om det är rätt avsändare, rätt bg, m m. Ja, det är det!

Vi i SToF använder oss av SOF-Birdlife Sveriges system för att kunna hantera inbetalningarna på ett smidigt sätt, dvs via OCR nr. Betalar man via vårt eget pg blir allt en manuell behandling. Vi hänvisar bara nya medlemmar till vårt pg innan de är inne i systemet.

 

Reserapport: Estland oktober 2018

Glimtar från resan till Dagö i oktober

Tomas Viktor

Som ett led i föreningens projekt Baltic Wings ingår besök och diskussioner med vår associerade partner Dagen Haus som driver en turistanläggning på Dagö den näst största ön i västra Estland. En av deras anläggningar ligger längst ut på Ristna halvön vilket är den västra spetsen av Dagö. Vi var tre skådare som anlände den 19 oktober och inkvarterades i en mindre stuga som byggts runt en bastu vilket passade oss bra.

Höstens besök förlades under vecka 42 som är en väldigt intensiv flyttperiod för fåglar från öster. Soluppgången var först 8:15 lokal tid så vi fick sovmorgon till 7 och därefter serverades frukost. Under de två hela dagar vi besökte området var morgon och förmiddagspasset förlagda till den västra stranden. Inga andra fågelskådare besökte området medan vi var där så den trängsel som kan upplevas i Sverige på vissa sträcklokaler slapp vi helt. Vädret var soligt hela helgen men det var en intensiv sydvästvind som skapade motvind för främst de större fåglarna som gäss. 

Under de två förmiddagspass vi var på udden den 20 och 21 oktober var det främst ett imponerande gåssträck vi fick skåda. Från norr kom flock efter flock av främst vitkindade gäss och svepte kacklande förbi udden. Mindre flockar med prutgäss och bläsgäss flög även förbi. Sträcket över havet innehöll även skrakar, knipor, ejder och sjöorre. Lommarna sträckte förbi på lite högre höjd och det var främst storlom som passerade under vår vistelse, men enstaka smålommar och en obestämd islom flög även förbi. Några småflockar med kärrsnäppor drog förbi i lag med måsar och trutar. Från skogen i öster dök plötsligt flock efter flock av stjärtmes, talgoxe, blåmes och svartmes upp, snurrade ett par varv för att få höjd och begav sig sedan rakt ut över havet. Med den västliga kurs de tog kommer de att träffa på land i Stockholms södra skärgård.

Vid en summering av antalet vitkindade gäss som sträckte förbi Ristna udden under förmiddagen på lördagen den 21 oktober hamnade vi på smått otroliga 51.200 individer. Vid Spithamn öster om Dagö på Estniska fastlandet räknades 52.000 exemplar, över södra Gotland passerade 50.000 ex och från Ottenby på södra Öland rapporterades 55.000 exemplar. Mycket tyder på att det är samma gåsflockar som observeras vid de olika kustlokalerna i Östersjön.

Sammantaget var det två väldigt givande dagar där sjöfågelsträcket var imponerande. Om det inte blåst så kraftig västvind hade kanske fler sibiriska tättingar hittat ut till oss på udden. Nu fick vi nöja oss med kalasobsar på en rastande härfågel. Höstskådningen på västra Dagö är minst lika bra som vårskådning i maj med en del andra arter som trevliga inslag bland flyttfågelflockarna.

Eftersom våra värdar även lagade utsökta tre rätters middagar åt oss varje kväll var besöket över förväntan där både logi och mat var av högsta kvalitét.

 

Nyfiken härfågel

Nyfiken härfågel

En liten del av de över 51.000 exemplar som sträckte förbi den 21 oktober.

En liten del av de över 51.000 exemplar som sträckte förbi den 21 oktober.

Flertalet gåsflockar flög förbi lågt över vattnet i motvinden.

Flertalet gåsflockar flög förbi lågt över vattnet i motvinden.

Det totala antalet fågelskådare på udden uppgick till tre stycken under hela helgen.

Det totala antalet fågelskådare på udden uppgick till tre stycken under hela helgen.