Idag drog Erik Roos och Svante Söderholm igång en fågelmatning på Södra Djurgården. Matningen ligger norr om (och ses väl från) rastplatsen alldeles väster om parkeringen vid Isbladsviken/-kärret. Alla är välkomna dit och sprid gärna att det finns en matning där!
Än så länge har matningen inget stöd från Kgl. Djurgårdsförvaltningen eller liknande. Det verkar som om den kan komma att få stöd när det visats att allmänheten är intresserad och att påfyllning och skötsel fungerar.