Miljöborgarrådet Katarina Luhr, Gunilla Hjort Miljöförvaltningen

I samarbete med Stockholms stads miljöförvaltning har StOF producerat en broschyr i färg om de fåglar som finns vid Stockholms ström. Broschyren utgår från den vackra tavlan som Hans Larsson målat som nu kan beundras som skylt vid matflotten. Föreningens sekreterare Mova Hebert som varit produktionsledare har använt Örjan Sjögrens arttexter som är kopplade till tavlan och lagt till nya fotografier. I mitt tycke blev resultat så lyckat att detta borde lyftas upp på en hög politisk nivå. Eftersom Stockholms miljöborgarråd Katarina Luhr var med och invigde den nya tavlan så var det klart att hon skulle ha det första exemplaret av broschyren.

Katarina blev jätteglad för förslaget och bjöd in oss på morgonkaffe på hennes tjänsterum i Stadshuset den 12 januari. Under morgonfikat tittade vi inte bara i broschyren utan berättade även att en hel del fåglar fastnar i fiskedrag och linor som tyvärr finns i det grunda vattnet i Stockholms ström. Frågan om de skador som fiskeredskap skapar skall vi fortsätta och bevaka. Under förmiddagskaffet hann vi även diskutera kustfåglarnas minskning, duvhöken som symbol för det vilda Stockholm, tornseglare som en urban symbol och en hel del andra spännande naturvårdsfrågor. Eftersom Katarina inte har rådighet över stadsbyggnadskontorets expansionsplaner för Stockholm så sparar vi frågor rörande gröna kilar och exploatering av värdefulla grönområden till vi träffar stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert.

Vi som var med på morgonkaffet hos Katarina Luhr, var Gunilla Hjort Miljöförvaltningen, Mova Hebert och undertecknad, Tomas Viktor.

PS Kaffet var jättegott och vi fick nybakade kanelbullar till…..

DS

Foto Tomas Viktor