Ur innehållet: Tema: bostadsbrist • Kustfågelinventeringen 2016 inger hopp • Redaktionen hälsar på Fysingegruppen • Fågelporträttet: morkulla • StOF förbereder EU-projekt • Testa ”Fågelklockan” i vår

 

FiSt nr 1 2017 kommer i mitten av februari