Förra sommaren började StOF att inventera vilka backsvalekolonier som finns i vårt rapportområde (ungefär Sörmland och Uppland, eller platser med postnummer som börjar på 1). Vi fortsätter i sommar med att ta reda på var de finns och hur stora de är. Den som kommer att lägga ner det största arbetet är Bengt Legnell ([email protected]). Men han behöver hjälp – så om du känner till någon backsvalekoloni eller ser backsvalor i din närhet, ta kontakt med honom!

Om fler än enstaka svalor ses under häckningstid, ligger det ofta en koloni inom en kilometers radie. Metodiken med att räkna är enkel och består i att räkna antalet hål. Detta bör göras i början av juni, men det går också att räkna senare på sommaren. Du får gärna försöka räkna antalet svalor, men det är hålen som är det viktigaste. Försök dock gärna att bedöma om antalet hål och antalet svalor stämmer någorlunda överens.

Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få! Svalorna behöver vårt stöd!

Backsvala, fotograf Hans Norelius

Med vänlig hälsning Anders Lennartsson, StOF