Årets upplaga av den årliga artjakten hade alla förutsättningar att bli en riktigt spännande tävling. Antalet anmälda lag var hela 11 stycken som från midnatt till 16:30 den 28 januari, fritt fick leta efter så många fågelarter som möjligt i vårt län. Vädret under dagen var lite dimmigt i stora delar av länet, men luckor i dimtjoken möjliggjorde bra skådning på en del lokaler. Efter målgång vid Överjärva gårds naturskola vidtog snabbt artgenomgången. Malin Löfgren ledde den med fast hand, tyvärr utan projektion på duk eftersom en kabel fattades till projektorn. Ganska snart utkristalliserades en tättrio bestående av Artsnapparna, Finnjollarna och Flogga flax. De nykomponerade lagen Meståget, Mitt favoritlag, Axels lag och Hönsmammorna kom tätt därefter. Dimman ställde till det så endast Mitt favoritlag observerade någon av hökarterna, tobisgrissla och sjöorre sågs endast av De skumögdas förening och ejder enbart av Uvarna. Efter den slutliga summeringen av antalet arter konstaterades att 78 arter observerats av alla lag under dagen. Den slutliga poängställningen presenteras nedan.

31 arter observerades av Axels lag och Hönsmammorna, Småtrutarna hamnade på 39 arter och Mitt favoritlag hittade 46 olika arter. På platserna 4-6 hamnade Meståget, Uvarna och De skumögdas förening med 55-56 antal arter/lag. På 3:e plats med 58 sedda arter placerade sig lag Flogga flax och 2:a platsen kneps av Artsnapparna med 61 observerade arter. Lag Finnjollarna med Timo Samanen och Kimmo Kangasvieri lyckades bäst och fann 67 olika arter. Tilläggas kan att det vinnande laget nyttjade hela natten att leta ugglor (fann 3 olika arter) samt letade övervintrare i hemmamarker runt Tyresö. En lokal strategi värd att tänka på till nästa år.

De olika lagen bestod av 8 kvinnor och 23 män. Glädjande nog fanns det yngre förmågor i form av Axel 7 år och Carl 16 år med i något av de nykomponerade lagen. Det bådar gott inför kommande artrallyn och andra skådaraktiviteter. Efter artgenomgången fick deltagarna möjlighet att smörja kråset med ypperlig gulaschgryta eller vegetariskt alternativ med kaffe och hallonpaj till eftermiddag. En sådan god middag gör att man snabbt glömmer bort eventuellt snöpligt missade arter under tävlingsdagen.

Väl mött i slutet på januari 2018 då nästa rally går av stapeln önskar Tomas Viktor, ordförande StOF.