I samarbete med Stockholms stad tog Stockholms Ornitologiska Förening (StOF) fram en ny informationstavla om Strömmens fågelliv. Som fortsättning på projektet presenterar vi nu en broschyr med ett urval av fågelarterna. Flera medlemmar i StOF har bidragit med bilder på fåglarna i foldern, texterna är skrivna av Örjan Sjögren och bearbetade av Mova Hebert. Broschyren finansierades via Stockholms stad av Alfhild Lundins fond och Makarna Runers donation. Fågellivet vid Strömmen är sevärt varje dag nu under vintern och StOF guidar här, nästa gång den 11 februari.

 

Strömmen

Broschyr fåglar på Strömmen