Stockholms Ornitologiska Förening
StOF

StOF är en ideell förening för fågelintresserade, där alla är välkomna att vara med.

Vi har ett omfångsrikt exkursionsprogram. Vi arbetar även med fågelskydd, bl.a. genom inventeringar, holkuppsättningar, slyröjning, vasslåtter samt genom att bevaka kommunala naturvårdsprojekt. Dessutom har vi under den mörka årstiden innekvällar med föredrag samt bildvisningar om fåglar från när och fjärran. 

StOF ger ut medlemstidskriften Fåglar i Stockholmstrakten, som utkommer med fyra nummer per år. 

Föreningen utgör en regionalavdelning av Sveriges Ornitologiska Förening (riksföreningen) och har som sådan att verka för riksföreningens syften. Föreningens verksamhetsområde omfattar Stockholms län med undantag av Norrtälje kommun.

Swish
Föreningen har ett swish-konto. Numret är 123 457 8258.

Läs mer

 

 

.

Läs om föreningens historia i det jubileumsnummer som gavs ut 2009 till föreningens 50-årsjubileum.

Fist jubileumsnummer 2009.pdf