Program: December 2022

Foto: Klas Reimers

Välkommen på StOF:s aktiviteter!

Att få uppleva fåglar ute i naturen är ett stort nöje, oavsett om det är en ljum stilla vårmorgon eller en blåsig höstdag. StOFs program innehåller aktiviteter för såväl nybörjaren som den erfarne skådaren. Allmänna villkor och klassificeringsnyckel hittar du längst ner på sidan.

Viktig information med anledning av covid-19

Aktiviteterna i programmet genomförs förutsatt att detta är möjligt. Föreningen går helt efter myndigheternas anvisningar, och förändringar kan ske med mycket kort varsel. Därför är det extra viktigt att ta del av den information om programmet som löpande läggs ut på denna hemsida och i vår Facebookgrupp Stockholms Ornitologiska Förening. Vi hoppas att läget stabiliserats till våren så att exkursioner och resor kan genomföras, men tänk på att du som vuxen måste vara fullvaccinerad mot covid-19 för att få delta på resor och utflykter.


Månadsrunda med Angarngruppen: Vandring med fokus på övervintrare (A1)

Onsdag 7 december

De trevliga månadsrundorna med Angarngruppen fortlöper förstås även under vintern. I december ligger fokus på sjöängens stannfåglar och sådana som uppehåller sig här vintertid. Vi får möjlighet att diskutera och samtala om den energiska gärdsmygens levnadssätt, vi kikar efter rara stjärtmesar och med lite tur flyger en korsnäbb förbi. Månadsrundan anordnas av Angarngruppen, www.angarngruppen.se. Medlemmar i StOF är välkomna.

Samling: Örsta före detta naturcentrum, Angarn, kl. 08.30. Se www.sl.se för restider till hållplats Örsta.
För ytterligare information – se 3 augusti.

Innekväll: Sydostasiens fantastiska fauna: uråldrigt, rikt & vackert

Torsdag 8 december

Tillsammans med Johan Lind dyker vi denna kväll ner i sydostasiatiska miljöer. Bland annat besöker vi världens äldsta regnskogar och världens rikaste korallrev. Miljöerna bjuder på drama, årmiljonerna har resulterat i stor mångfald och invecklade relationer arter emellan. Johan Lind är tidigare ordförande i föreningen Naturfotograferna/N, skådare och docent i etologi vid Stockholms universitet. Han har det senaste decenniet spenderat omkring ett och halvt år i Malaysia och Indonesien för att skåda och fotografera djur.

Anmälan: Man måste boka plats via denna länk. OBS! Glöm inte att avboka din plats om förhinder uppstår. Avbokning görs via platsbekräftelsen.
Lokal: Viktor Rydbergs gymnasium, Frejgatan 30 (T-bana Odenplan). Någon från StOF möter upp i entrén och anvisar exakt lokal inne i skolan.
Tid: Klockan 19.00-21.00 (entré från 18.30).
Avgift: Ingen avgift för medlemmar. 100 kr för icke medlem (swisha 123 457 8258), gratis för deltagare under 18 år.

Isbladsmatningen på Södra Djurgården öppnar i december

Matningen, som drar till sig mycket fågel, är belägen strax norr om Tsunamimonumentet. Buss 67 har hållplats i närheten (Thielska galleriet). Pendelbåt 80 angör Blockhusudden. Matningen öppnade 27/11.

Övervintrande sjöfåglar vid Erstavik (A1-2)

Söndag 18 december

Erstaviken är en djup havsvik med utsträckning i riktning SO-NV, belägen mellan Saltsjöbaden och Tyresö. Erstaviken är isfri många vintrar, även när isen lagt sig på andra vatten i trakten. Detta bidrar till att Erstaviken ofta är rik på sjöfågel vintertid. Ofta finns där ovanliga övervintrare för Stockholmstrakten, såsom brunand, vigg och skäggdopping. Närvaron av öppet vatten gör att mikroklimatet längs stränderna är milt och där övervintrar regelbundet gärdsmyg, rödhake och sävsparv. Vi kommer att gå från Solsidan till Erstaviksbadet eller strandängen längst inne i viken, beroende på snö- och isförhållandena, och tillbaka.

Samling: Solsidans station klockan 08.43. Se www.sl.se för restider.
Ledare: Svante Söderholm, tel. 0734-40 16 80.
Anmälan: Till [email protected], från fredag 9 till onsdag 14 december. Ange: Erstavik, namn och mobilnummer.
Avgift: Ingen avgift för medlemmar. 100 kr för icke medlem.
Antal deltagare: Maximalt 12.
Övrigt: Måttlig fysisk aktivitet, men räkna med 6-7 kilometers promenad. Ta med matsäck och gärna tubkikare.

Klassificeringsnyckel

Exkursionerna är märkta med en bokstav och en siffra, för att du som deltagare ska passa in på rätt exkursion. Det går att anmäla sig till vilken exkursion som helst, men man ska vara medveten om att det kan vara mer eller mindre avancerat än man tänkt sig. Deltagare med fältskådarkunskaper under den nivå som anges som exkursionens norm (bokstav) kan inte påräkna extra stöd och hjälp från ledare. Ett fåtal resor görs under omständigheter som inte passar alla. I sådana fall har ledaren rätt att avvisa personer som anmält sig, främst med hänsyn till deltagaren själv men också för gruppens möjligheter att nå sina mål.

Svårighetsgrad

A: Nybörjarinriktad fågelskådning. Ledarna ropar ut vanliga arter, hjälper till med identifiering samt assisterar vid hantering av kikare. Fåglar kan mestadels ses på bekväma avstånd. Skådningen sker i lugnt tempo och drag efter rariteter förekommer nästan aldrig.

B: Medelavancerad fågelskådning. Deltagarna förväntas ha hyggliga artkunskaper. Ledarna ropar ut knepigare arter och hjälper till med identifiering. Stora skådaravstånd, till exempel tubskådning över hav, förekommer. Skådningen sker i medelhögt tempo och drag efter rariteter kan förekomma. Tidiga morgnar och sena kvällar är det normala, liksom att mat- och fikapauserna under dagen styrs av skådningen.

C: Avancerad skådning. Deltagare förväntas ha goda fältskådarkunskaper och innehav av tubkikare är självklart. Stora skådaravstånd, exempelvis tubskådning över hav, kan dominera dagen. Ledarnas huvudsakliga roll är att assistera med artkunskaper, särskilt när det gäller svåra arter, att lotsa gruppen till bra skådarlokaler samt att lägga upp en effektiv skådarstrategi. Skådningen kan ske i högt tempo och drag efter rariteter är regel. Mat- och sovpauser kan bli mycket ojämnt fördelade. Fågeltillgången styr dygnsprogrammet.

Fysisk ansträngning

1: Lätt fysisk ansträngning. Räkna med vandringar på någon/några kilometer på promenadstigar och i enklare terräng med små nivåskillnader.

2: Medelhård fysisk ansträngning. Vandringar på några kilometer med måttliga nivåskillnader i varierad terräng förekommer. Tempot kan bli högt under eventuella ”drag”.

3: Ganska hård – hård fysisk ansträngning. Vi kan komma att göra längre vandringar på 4-10 kilometer och stora nivåskillnader kan förekomma. Det kan ibland vara besvärligt att ta sig fram i stenskravel och vegetation.

Allmänna villkor

För deltagande i exkursionerna gäller att man är medlem i Stockholms Ornitologiska Förening. Undantag är dagsutflykter utan föranmälan. Minimiålder för att delta på resor är 12 år. För deltagare mellan 12 och 18 år krävs att målsman följer med. Undantag kan ges i samråd med ledarna.

Observera att allt deltagande i exkursionerna sker på egen risk. På exkursioner som innebär resor och övernattningar åligger det varje deltagare att ha en egen försäkring som täcker kostnader för avbeställning, eventuella skador eller olyckor. Notera att samtliga ledare arbetar på ideell basis.

Ibland måste vi ändra i programmet. Exkursioner kan tillkomma eller ställas in med kort varsel av olika skäl. Kolla därför regelbundet på vår webbplats www.stof.nu och Facebook (sidan eller gruppen ”Stockholms Ornitologiska Förening”) efter ändringar.

Inga husdjur tillåts på exkursioner och resor.

För samtligas trivsel på exkursioner och resor är det viktigt att deltagarna är väl förberedda avseende klädsel och utrustning samt håller de tider som står i programmet och som meddelas av ledarna.

Anmälan
Anmälan görs via e-post. Vid anmälan till resor och exkursioner med begränsat deltagarantal görs anmälan under den tidsperiod som anges, se respektive exkursion/resa. Om fler anmäler sig än det finns platser till lottar ledaren platserna bland samtliga som anmält sig under anmälningstiden. Det gäller oavsett när under denna tid som man anmält sig. Lottningen kan inte överklagas. För att alla ska ha en chans att komma med gäller individuell anmälan (undantag: minderåriga 12 till 18 år). Besked om man fått plats på resan eller hamnat på reservlistan meddelas via e-post snarast efter anmälningstidens utgång.

Om en exkursion/resa inte är fullbokad annonseras restplatser ut på vår webbplats www.stof.nu och i Facebookgruppen ”Stockholms Ornitologiska Förening”. Då gäller principen ”först till kvarn”. Ange resmål, för- och efternamn och mobiltelefonnummer vid anmälan. Vid samåkning med bil, ange även adress, innehav av körkort och bil.

Anmälan är bindande. Den som anmäler sig till en exkursion/resa förutsätts ha läst och accepterat de allmänna villkoren.

Avgifter
De flesta endagsexkursioner är avgiftsfria. På resor tar vi ut en avgift för att täcka kostnaderna för resans genomförande. Avgiften anges under respektive programpunkt. Priserna är oftast angivna som cirkapriser, beroende på att programmet publiceras så långt i förväg att alla kostnader inte är helt klara. Exakt pris och betalningsdatum anges i e-postmeddelandet som bekräftar din anmälan.

Ungdomsrabatt
Berättigad till ungdomsrabatt är den som inte fyllt 21 år. För att vi ska kunna hålla budgeten för resan kan maximalt två deltagare få ungdomsrabatt.

Betalning
Betalning sker till StOF:s konto, pg 15 58 58-4. Kom ihåg att notera för-, efternamn och exkursion när du gör din inbetalning. Fastställd betalningsperiod anges vid anmälan. Är betalningen inte StOF tillhanda sista dagen ställs platsen till förfogande för första reserv. Betalningsperioden sätts med hänsyn till vår resegaranti hos Kammarkollegiet.

Resor med kollektivtrafik
Programmet trycks innan SL:s definitiva turlistor fastläggs. Oftast stämmer angivna tider, men gå för säkerhets skull in på SL:s hemsida www.sl.se eller ring SL:s kundtjänst, tel. 08-600 10 00. Du kan också kolla med exkursionsledaren.

Ersättning till bilförare
Vid exkursioner med privatbil utgår ersättning till bilförare med 18:50 kr/mil. Vid behov äger bilförare förtur.

Inställd resa
Om en exkursion inte blir fulltecknad kan den komma att ställas in. Den kan också ställas in av andra skäl, för närvarande på grund av conona-pandemin. Eventuellt inbetalade avgifter återbetalas då.

Återbud
Återbud accepteras om inget annat anges fram till första betalningsdagen i betalningsperioden. Vid senare återbud ges ingen återbetalning, såvida inte platsen kan övertas av en person från reservlistan. Vid sjukdom, ta kontakt med ditt försäkringsbolag för eventuell ersättning. Det finns ingen möjlighet att skicka in läkarintyg till StOF för att få tillbaka en inbetald deltagaravgift.

Resegaranti
StOF har resegaranti genom Kammarkollegiet. Resegarantin är avsedd att skydda resenärer om en resa ställs in eller avbryts och resenären inte får tillbaka sina pengar från researrangören. Det innebär att du som resenär har ett ekonomiskt skydd om din resa blir inställd eller avbruten på grund av att föreningen hamnar i ekonomiskt obestånd (insolvens).


Målarter
På några exkursioner används begreppet ”målarter”. Det är fåglar vi hoppas få se under exkursionen. Ledarna ska göra sitt bästa för att hitta dem, men det finns självklart ingen garanti.