Eva Johansson
Ordförande och ansvarig för Atlasinventeringen
Beckombergavägen 130, 168 56 Bromma
079 335 42 34
[email protected]
[email protected]

Mats Grahn
Vice ordförande
[email protected]

Per Claesson
Sekreterare
[email protected]

Anders Lennartsson
Kassör
[email protected]

 

Caroline Sjöström
Ordinarie ledamot
[email protected]

Jan Boije
Ansvarig för medlemsregistret
[email protected]
[email protected]

Mattias Ödevidh
Programansvarig

[email protected]

Marie Björklund
Ordinarie ledamot
[email protected]

Anna Lotsander
Kommunikationsansvarig
[email protected]

Pelle Odebrant
Innekvällsansvarig

Valberedning
Kerstin Nordenadler, sammankallande
[email protected]

Mova Hebert
[email protected]

Lars Berglund
[email protected]

Revisorer
Claes Hansson
[email protected]

Rolf Lindskog
[email protected]

Jan Kulin, suppleant

Per Melin, suppleant
[email protected]

Tidskriften
Eva Stenvång Lindqvist, Adjungerad, Redaktör för Fåglar i Stockholmstrakten
[email protected]

Webredaktion
Maila webredaktionen för frågor om innehållet på sidan (stof.nu).
Anna Lotsander
Pelle Odebrandt
Jonas Myrenås
[email protected] 

Maila webredaktör för mer tekniska frågor.
Jonas Myrenås, adjungerad
[email protected]

Regionala rapportkommittén (RRK)
Måns Grundsten
[email protected]

Projekt
Tornseglarprojektet
Daniel Stenberg
[email protected]

Baltic Wings
Anna Lindström, huvudprojektledare
Tomas Viktor, projektledare Skärgården, [email protected]

Stockholms Ornitologiska Förening (StOF)              
Box 1081, 101 39 STOCKHOLM

Plusgiro 577991-3