Styrelsen

Övriga kontakter

Tomas Viktor
Ordförande och ansvarig för Atlasinventeringen
Gränsholmsbacken 10, 127 44 Skärholmen
08-740 29 91 (hem), 0734 – 438 835
[email protected], [email protected]

Gigi Sahlstrand
Vice ordförande och Innekvällsansvarig
Klippans väg 76, 179 96 Svartsjö,
0708-90 07 70, [email protected]

Eva Johansson
Sekreterare
Beckombergavägen 130, 168 56 Bromma
0761-15 20 34, [email protected]

Bo Wentzel
Kassör
Besöksadress: Gislövsvägen 4, Brantevik.
Postadress: Box 67, 272 22 Simrishamn
0708-96 52 12, [email protected]

Anders Lennartsson
Ansvarig för Medlemsregistret
Högalidsgatan 48 A, 117 30 Stockholm
0706-96 95 63, [email protected] / [email protected]

Mats Grahn
Ordinarie ledamot
Tomtbergavägen 13, 141 43 Huddinge
0706-50 02 54
[email protected]

Lina Jansson
Ordinarie ledamot
0736-46 87 95, [email protected]

Monica Wallin
Ordinarie ledamot
[email protected]

Caroline Sjöström
Ordinarie ledamot
c/o Bryntesson, Nybohovsbacken 71, 117 64 Stockholm
073-726 60 08, [email protected]

Jan Boije
Ordinarie ledamot
Lödösevägen 1, 121 48 Johanneshov
070-770 60 47, [email protected]

Mattias Ödevidh
Ordinarie ledamot
Örtagårdsvägen 111, 186 50 Vallentuna
073-890 55 90, [email protected]

Valberedning
Kerstin Nordenadler, sammankallande
[email protected]

Mova Hebert
[email protected]

Lars Berglund
[email protected]

Revisorer
Claes Hansson
[email protected]

Rolf Lindskog
[email protected]

Torgny Söderberg, suppleant
[email protected]

Per Melin, suppleant
[email protected]

Tidskriften
Eva Stenvång Lindqvist, Adjungerad, Redaktör för Fåglar i Stockholmstrakten
[email protected]

Webredaktör
Jonas Myrenås, adjungerad
[email protected]

Projekt

Tornseglarprojektet
Daniel Stenberg
[email protected]

Baltic Wings
Bo Wentzel, huvudprojektledare, [email protected]
Tomas Viktor, projektledare Skärgården, [email protected]

Stockholms Ornitologiska Förening (StOF)              
Box 1081, 101 39 STOCKHOLM

Plusgiro 577991-3