Tomas Viktor
Ordförande och ansvarig för Atlasinventeringen
Gränsholmsbacken 10, 127 44 Skärholmen
08-740 29 91 (hem)
0734 – 438 835
[email protected]
[email protected]

Mats Grahn
Vice ordförande
[email protected]

Eva Johansson
Sekreterare
[email protected]

Anders Lennartsson
Kassör
[email protected]
[email protected]

 

 

Caroline Sjöström
Ordinarie ledamot
[email protected]

Jan Boije
Ansvarig för medlemsregistret
[email protected]
[email protected]

Mattias Ödevidh
Programansvarig

[email protected]

Erik Roos
Ordinarie ledamot
[email protected]

Marie Björklund
Ordinarie ledamot
[email protected]luna.se

 

Valberedning
Kerstin Nordenadler, sammankallande
[email protected]

Mova Hebert
[email protected]

Lars Berglund
[email protected]

Revisorer
Claes Hansson
[email protected]

Rolf Lindskog
[email protected]

Torgny Söderberg, suppleant
[email protected]

Per Melin, suppleant
lop.mel[email protected]

Tidskriften
Eva Stenvång Lindqvist, Adjungerad, Redaktör för Fåglar i Stockholmstrakten
[email protected]

Webredaktör
Jonas Myrenås, adjungerad
[email protected]

Projekt

Tornseglarprojektet
Daniel Stenberg
[email protected]

Baltic Wings
Anna Lindström, huvudprojektledare
Tomas Viktor, projektledare Skärgården, [email protected]

Stockholms Ornitologiska Förening (StOF)              
Box 1081, 101 39 STOCKHOLM

Plusgiro 577991-3